pozvati kontakt
priopćenja
priopćenja

novi NatuPig- proizvodni program

2020-10-26 

uspješno u životu prasadi- uz SCHAUMANN

Pri odabiru odgovarajuće hrane za prasad, važnu ulogu igraju ne samo dobni zahtjevi životinja, već i koncepti hranidbe specifični za svaku pojedinu farmu. Različite farme ujedinjuje zajednički cilj: stvoriti osnovu za zdrave životinje s uspješnim odgojem prasadi koji se potvrđuju visokim dnevnim prirastima u tovu svinja ili stabilnim rezultatima sa krmačam. S novim NatuPig programom za odgoj prasadi, SCHAUMANN nudi pravo rješenje za svaku dob, kao i različite strukture i zahtjeve farmi.
 

Nova paleta NatuPig proizvodnog programa podijeljena je u više linija proizvoda i tri  proizvodne faze(vidi Katalog 2021, str 5). Ovisno o strategiji hranidbe, svaka farma može birati između linije proizvoda potpuno na bljnoj bazi ili linije sa dodatkom visokokvalitetnih izvora životinjskih proteina. Obje linije proizvoda sadrže dokazane djelatne tvari u liniji premiksa „NatuPig“: u proizvodu od algi CERAGEL, u probiotiku CERABAC i fermentacijskom proizvodu CERAVITAL XP.
 

Kombinacija visoko probavljivih komponenata s raznim SCHAUMANN- djelatnim tvarima ispunjava zahtjeve za dobno orijentiran i siguran odgoj prasadi. Koordinirana interakcija različitih djelatnih tvari podržava optimalnu upotrebu hranjivih sastojaka, zdravlje crijeva, a time i zdravlje životinja i na kraju prpozvodne rezultate.