Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Fit / sjenaže


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

sjenaže

BONSILAGE FIT G


dodatak sjenaži (homo- i heterofermentativan) za visoku aerobnu stabilnost energetski bogatih travnih silaža za potporu fitnesa krava i junadi