Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Fit / kukuruzna silaža cijele biljke


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

kukuruzna silaža cijele biljke

BONSILAGE FIT M


dodatak silaži (homo- i heterofermentativni) za visoku stabilnost energetski bogatih kukuruznih silaža cijele biljke i GPS-a za potporu fitnessa krava i tovnih bikova