Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Basic / žitarice i zrno kukuruza


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

žitarice/ zrno kukuruza

Bonsilage CCM


dodatak silaži (homo- i heterofermentativan) za silažu vlažnog zrna kukuruza i dr. žitarica ili zrna kukuruza sa klipom (CCM)

BONSILAGE GKS


dodatak silaži (homo- i heterofermentativni) za aerobnu stabilnost cijelog zrna kukuruza