Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Basic / sjenaže


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

sjenaže trava i djetelina

Bonsilage Forte


dodatak svim vlažnim sjenažama (homofermentativan) sa direktnim potiskivanjem klostridija u nižim područjima suhe tvari ( < 30% ST )

 

Bonsilage Alfa


silažni dodatak (homo- i heterofermentativan) za lucernu i DTS

Bonsilage Plus


silažni dodatak (homo- i heterofermentativni) za srednja/ gornja područja ST