Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Pravilno hraniti telad: uz intenzivan plan napajanja ne zaboraviti burag


Osnova povećanog proizvodnog potencijala za junice, muzne krave i tovne bikove polaže se u štali za telad. Često se fokus pada na intenzitet napajanja. Uz sve pozitivne učinke intenzivnog napajanja ne bi se trebalo zanemariti razvoj buraga .

 

 

Potrebe teladi na energiji i proteinu već od 3. tjedna života ne može nadoknaditi napajanje sa 1 kg mliječne zamjenice po teletu i danu.

 

Dugačko sijeno kao krma za telad nije dovoljno

 

Kao što se prije sa dugačkim sijenom nadopunjavalo napajanje teladi, danas se zna da teled po osnovi nedovoljno razvijenog buraga može premalo hranjiva iskoristiti iz sijena. Istovremeno se burag na osnovi obroka sa mlijekom i sijenom ne razvija toliko brzo kao kod primjene smjese (slika buraga).

 

Smjesa djeluje pozitivno na razvoj resica buraga

  

Tijekom vremena u mnogobrojnim pokusima pokazalo se da smjesa potiče razvoj buraga.Prvenstveno smjesa daje kemijski podražaj butiratom i propionatom za poticanje rasta resica buraga.(slika buraga).

  

Suhi-TMR za telad osigurava konzum i zdravlje buraga

 

Uz pozitivno djelovanje smjese na razvoj resica buraga za telad treba paziti i na osnovno pravilo a to je zdravlje buraga. Obrok koji se sastoji samo od smjese i mlijeka može dovosti do acidoze i proljeva teladi. Zato optimalni obrok sadrži suhe, kratko sječkane dijelove voluminoze.

 

Voluminozne komponente trebaju biti kratko sječkane

 

Za voluminozne komponente odlučujuća je njihova priprema za primjenu. Već godinama uspješno primjenjivan u praksi na gospodarstvima je suhi TMR tj. TMR namijenjen teladi gdje se po izboru umješava sijeno, lucerna ili slama. Tada se kratko sječe i odlično bi bilo otprašiti ga.

  

Prednosti suhog TMR-a su higijena hranidbenog stola i povećana konzumacija

  

Suhi TMR se pokazao kroz poboljšanu higijenu – preko povećane količine suhe tvari izgrađena je hranidba bez zaostataka (neiskorištenih dijelova obroka). U pokusu kao npr. u FH Bingenu došli su do zaključka da je konzumacija suhog TMR-a za telad bila značajno povećana u usporedbi sa obrokom u kojem su silaže i smjesa bili odvojeno ponuđeni. Odgovarajuće povećan bio je i nivo prirasta teladi (prikaz: pokus).

  

Priprema suhog TMR-a – izmiješan unaprijed ili dnevno svjež i fleksibilan

  

Suhe komponente mogu se za više dana unaprijed izmiješati u mikserici i puniti u velike silo vreće. Zbog dodatka melase (oko 5 %) potrebno je ipak pripaziti i dodati kiseline. Druga varijanta je dnevno svježe izmješavanje sa npr. mješalicom za beton. Homogenost TMr-ase brzo postiže. Naročita prednost je moguća dnevna promjena sastava TMR-a i zamjene krmiva u njemu. Fleksibilnost u dodavanju visokovrijednih komponenti je moguća u svakom trenutku i nema bojazni od naknadnog zagrijavanja.

Kako izgledaju resice buraga kod različite hranidbeResice buraga kod 6 tjedana starog teleta; llijevo: obrok mlijeko+sijeno; desno: obrok mlijeko-smjesa (PennState University, 2000)

Pokus konzumacije suhog-TMR obrokaSuhi-TMR podigao je konzumaciju teladi

Formulacija suhog-TMR-a


Suhi-TMR  za telad sastoji se najviše od voluminoznih komponenti, zatiom od visokokvalitetne smjese i premiksa. od 3.-4. tjedna starosti može se u hranidbu uključiti najbolja kukuruzna silaža.

 

Optimalni omjeri

 

   udio ST

   volumen

(npr. kanta) 

 slama  1  1
 kukuruzna silaža  1  1
 smjesa  2  0,5
 premiks 0,04  

 

 

Ostale informacije o recepturama i primjeni premiksa za telad dobiti ćete od svog Schaumann-savjetnika.

Vaš kontakt

Dirk Breer

 

Istraživanje & Razvoj

Područje goveda

Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199  

u Hrvatskoj: + 48 665 148

info@schaumann.hr