Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Telad- rano odbiće


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

Gotova hrana

Kalbi Flocs Plus


Najraniji starter za telad. Kombinacija žitaričnih pahuljica i peleta visoke ukusnosti.

Kalbikraft G ATG


Peletirani starter za telad za rano odbiće i standardni odgoj teladi. Aminotrace.

KALBI TMR ALFA


Visokoprobavljivi TMR za telad. Pročitajte detaljnije.