Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Značajna porcija propilenglikola sa BONSILAGE FIT G

22.03.2020 - Mjerljivo zdravije krave

I u  2019. je BONSILAGE FIT G potpuno ispunio očekivanja korisnika. Pored poznatog poboljšanja stabilnosti sa BONSILAGE tretiranim sjenažama i kukuruznim silažama, bakterije mliječno-kiselog vrenja u silažnom dodatku za sjenaže BONSILAGE FIT G u usporedbi sa netretiranim silažama, proizvele su do 30 g više propilenglikola po kg suhe tvari ( sjenaže sa 33% ST u 50t mase je oko 17t ST, 3% u 17t ST iznosi oko 510kg propilenglikola). Krave hranjene silažama tretiranim sa BONSILAGE FIT G dobile su dodatnu porciju propilenglikola.


Istraživanja ISF Schaumann Istraživanje to i potvrđuju. Sastav tih silaža pozitivno djeluje na metabolizam, obilježja reprodukcije i sve zajedno na fitness mliječnih krava i time na ekonomičnost proizvodnje.


Iskoristite posebne pogodnosti za primjenu BONSILAGE FIT G za više kravljeg fitness-a.


Za ostale informacije obratite se SCHAUMANN- savjetniku u Hrvatskoj ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Telefax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de
www.schaumann.de

 

BONSILAGE FIT G. Za mjerljivo veći kravlji fitness.

Značajne količine propilenglikola i impresivne količine octene kiseline sa BONSILAGE FIT G.
BONSILAGE FIT G sudjeluje u olakšanju metabolizma krava kroz smanjenje koncentracije BHB-a u krvi(pokazatelj ketoze)

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149