Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Rezultati pokusa - govedarstvo

Telad- pokus u FH Bingenu potvrdio izvrsno djelovanje PROVITA LE

Aktualni pokus u odgoju teladi visokoj gospodarskoj školi Bingen potvrdio je još jedanput utjecaj na proizvodnost PROVITA LE- probiotika za telad. Dnevni prirasti i iskorištenje krmiva mogu se značajno poboljšati.

Osigurana stabilnost TMR-obroka sa TMR-proizvodima SCHAUMANN

Korištenje totalnog-miksa-obroka (TMR) u hranidbi krava postao je standard na mnogim mliječnim farmama. Pitanje je to korištenja radne snage i povećane konzumacije krmiva ali to su samo dvije prednosti...