Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Časopisi za klijente "Erfolg im Stall" i "Schaumann News"

Četiri puta godišnje objavljujemo besplatan časopis za klijente sa preporukama za Vaš Erfolg im Stall! (Uspjeh u štali!)

 

Važan je izbor sadržaja: provjereno znanje u hranidbi, higijeni krmiva i štala, svježe reportaže sa farmi i visokokvalitetni proizvodi.Izabrali smo zanimljive tekstove i preveli ih za Vas.

 

 

Od 2013. uključili smo se i sa kratkim i jezgrovitim tematskim izdanjima (jedna tema-jedno izdanje) pod nazivom "Schaumann News".

Od 2014. možete na engleskom jeziku pogledati i pročitati cjelokupna posebna izdanja časopisa " Erfolg im Stall".

 

 

Lizin je esencijalna aminokiselina i sastavnica mnogih proteina. Sudjeluje u mnogim funkcijama organizma a najvažnije su smjernice rasta, izgradnja encima i imuno sustava. U ovom posebnom izdanju možete vidjeti inovativni stroj Schaumanna za organski vezane mikroelemente Aminotrace, strukturu bis-lizinata ( osnova veze je lizin) za bakar i cink, Liebigovu bačvu minimuma i utjecaj Amonotrace-a u hranidbi svinja, krava i peradi.


Specijalno izdanje iz 2014. obrađuje vrlo detaljno početak laktacije krava, zdravi početak za telad i kako postići sa AktiMag-om smirene i zadovoljne svinje. Tu je i kiselinski program za svinje Protect i tekući Schaumacid Drink S protiv salmonela. Kao i obično grafikoni i fotografije govore puno same za sebe.


 

Leguminoze ( lucerna i djeteline): Dobro ući u siliranje

Leguminoze odlikuje željeno visoka količina proteina, visoka vrijednost kalija i samo malo upotrebljivog biljnog šećera.Takozvane puferne tvari leguminoza odgađaju snižavanje pH-vrijednosti pa time pogoduju razvoju štetnika vrenja...Bonsilage Forte (specijalist za niže vrijednosti suhe tvari od 25-35 %) i Bonsilage Alfa (specijalist za lucernu i djetelinsko-travne sjenaže sa 25-45 % suhe tvari).


Bonsilage Forte smanjuje razgradnju proteina

Novi rezultati Sveučilišta Halle potvrđuju: biološki dodatak sjenaži Bonsilage Forte značajno smanjuje količinu biogenih amina u sjenaži! On doprinosi povećanoj ukusnosti sjenaža, njihovoj konzumaciji i boljem iskorištenju hranjiva. ..Što više proteina donosi voluminoza time treba manje skupog proteina smjesa.


 

Poboljšanje rentabilnosti u svinjogojstvu- Ceravital

Ovisno o vrsti proizvodnje troškovi hranidbe sudjeluju sa 50 do 60 % u ukupnim proizvodnim troškovima.
Za poboljšanje rentabilnosti uvijek je važna e fikasnost hranidbe.
U Schaumann-u razvijeni dodatak iz procesa fermentacije Ceravital uspješno je uključen u proizvodne linije za optimum iskorištenja hranjiva i poboljšanje konverzije krmiva.


 

Sa stabilnom proizvodnjom kroz ljeto

Vremenski uvjeti početkom ljetnih mjeseci ponekad podliježu drastičnim promjenama. Krave jedu kod povišenih temperatura značajno manje i proizvode značajno manje mlijeka i često sa slabijim sadržajem komponenti mlijeka. Posljedice su problemi mijene tvari kao i smanjeni rezultati ureprodukciji... 


Izbjeći toplinski stres u tovu junadi

Dok se ljudi raduju toplijem dijelu godine tovna junad se već kod 20 °C nalazi pod toplinskim stresom... 


Tijekom ljeta očuvati hladnu glavu

Članak iz 2014. ali aktualan i danas!

Ljeto, sunce, vruci dani – za svinje su to dodatni faktori stresa. Pravovremena primjena odgovarajucih postupaka prevenira toplinski stres. Schaumann-Konceptpruža individualna rješenja za bolje rezultate proizvodnje.
Svinje mogu svoju povišenu toplinu tijela i energiju koju su dobile probavom predati okolini samo kroz povecanu frekvenciju disanja...


 

Schaumann News, 10.2015.: Sigurno skladištenje žitarica- Schaumasil

Konzerviranje žitarica za stočnu hranu sa kiselinama iz programa Schaumasil je provjerena i efi kasna metoda konzerviranja. Izvodi se bez visokih tehničkih zahtjeva i troškova. U usporedbi sa ostalim metodama, kao što je npr.sušenje, konzerviranje sa kiselinama pruža pored visoke sigurnosti očuvanja krmiva...


Schaumann News, 06.2015.: Optimalna higijena u silosu za stočnu hranu

U EU-pravilniku za higijenu krmiva br. 183/2005 jasno se navodi da se skladišni prostori i kontejneri moraju održavati čistim i suhim uz redovitost u čišćenju. Ove mjere čišćenja se sljedivo dokumentiraju.
Prema pravilniku odgovornost za sigurnost krmiva u korištenju je na poljoprivredniku. 


Schaumann News, 03.2015.: Punomasno mlijeko u hranidbi teladi

U odgoju teladi česta je primjena punomasnog mlijeka. Ono je visokovrijedno krmivo koje jako dobro odgovara potrebama
jednog teleta. Ipak ono ima značajnenedostatke. Napajanja sa punomasnim mlijekomkoja slijede (npr. 6 lit/tele i dan) ispunjavajuu osnovi jedva potrebe na hranjivima mlađe teladi, a ne donose dovoljne količine mikroelemenata i vitamina... 


 

Erfolg im Stall, 01/ 2014: Adekvatna kondicijska hranidba krmača- prema Schaumann konceptu

Već tijekom suprasnosti postavljene su osnove za proizvodne sposobnosti u vrijeme sisanja. Naročito je važna ciljana opskrba krmača hranjivima i energijom u različitim proizvodnim fazama. Zato je danas sama po sebi razumljiva upotreba različitih smjesa za vrijeme suprasnosti od onih za vrijeme dojenja.

Erfolg im Stall , 01/ 2014- specijalno izdanje za svinje : Magnezij-glicinat

Djelovanje magnezija

Magnezij je životno važan mineral i vrijedno hranjivo za organizam. Igra veliku ulogu u energetskoj mijeni tvari, podupire funkcije mišića, živaca i mozga. Iz Schaumann Istraživanja stiže jedan poseban magnezijski spoj za hranidbu domaćih životinja.

Magnezij je esencijalni makroelement koji se ne može niti sintetizirati niti dovoljno spremiti u tjelesnu rezervu. Neophodno je redovito unošenje magnezija u organizam.


 

Schaumann News, 01/ 2013.: Mikroelementi za veću produktivnost

Svinjogojci u današnje vrijeme mogu opstati na tržištu samo sa visokim rezultatima. Konkurencija je sve jača a gospodarstvena ograničenja sve napetija. Više proizvodnosti iz krmiva donose visoko iskoristivi mikroelementi (Prikaz 1).


Schaumann News, 02/ 2013: Bonsilage Mais

Bolja aerobna stabilnost demonstrirana mnogo puta

Iskustva u praksi pokazuju da je higijenski status silaža u puno slučajeva značajno poboljšan ali u više navrata dolazi i do visokih gubitaka.


Schaumann News, 03/ 2013 : Bonsilage Mais - osigurati urod kukuruzne silaže!

Gubitke siliranja i naknadno zagrijavanje ne smiju se dodavati gubicima prilikom žetve.

Zimski ekstremi prošlih mjeseci rezultirali su hladnim i vlažnim proljećem nakon kojeg je uslijedila ljetnasuša i regionalno utjecala na razvoj kukuruznih polja. Na mnogim mjestima prirod je pao za do 30% od očekivanja. Ovi gubici...


Schaumann News, 06/ 2013 : Zaštićena mast za efikasnu hranidbu krava

Schaumann Energy i Schaumann Energy Vital osiguravaju opskrbu energijom i daju jednu efektivnu alternativu visokim količinama smjesa. Puno je argumenata za zaštićene masti. Dobrobiti su u boljem korištenju energije, povećanju konzumacije, u boljoj plodnosti,
optimalnoj opskrbi vlakninom, u stabilnoj proizvodnji mlijeka i povećanoj životnoj proizvodnji.

Schaumann News 07/ 2013: Odgoj teladi u zimskim uvjetima

Dobro naoružani u hladnom dijelu godine!

Zimi telad češće oboljeva nego ljeti. Glavni uzrok nije hladnoća već pothranjivanje. Telad je neotpornija.


Schaumann News, 08/ 2013: ZellPro za krave

Novi kompleks zaštite protiv slobodnih radikala!

ISF Schaumann Istraživanje razvilo je poseban kompleks zaštite stanica naziva ZellPro koji na osnovi tvari sa antioksidativnim djelovanjem : vitamin E, bakar, cink, mangan i selen prevenira oksidativni stres kod visoko proizvodnih krava. Rezultat: ojačani imunosustav, smanjen rizik od infekcija i poboljšana sposobnost proizvodnje.

 


Schaumann News, 13/ 2013 : Konzerviranje krmiva kiselinama

Sigurnija osnovna krma!

Već je 10 godina otkako tvrtka za usluge u poljoprivredi Rüegsegger AG u Oetwilu am See u Švicarskoj uspješno koristi Schaumasil Supra NK u konzerviranju krmiva. Na ideju za korištenje propionske kiseline u konzerviranju krmiva voditelj tvrtke Hansjörg Imbach došao je zbog rješavanja problema u proizvodnji sijena sa loših livada...


 

Schaumann News, 1/ 2014 : Schaumacid- potisnuti uzročnike na biološki način!

Schaumacid - jedinstvena kombinacija kiselinasa specifičnim spektrom djelovanja.

Top proizvodnja u svinjogojstvu može se postići samo jednim optimalnim higijenskim statusom. Ciljana upotreba odgovarajućih kombinacija kiselina za pojedinačne protokole i proizvodne faze je obavezna.Specifična mješavina organskih kiselina iz...


Schaumann News, 02/ 2014: Napajati telad kraće

Neosporna je ključna uloga intenzivnog odgoja teladi za kasniji uspjeh odrasle jedinke u mliječnoj štali. Pokus u kojem je ušteda, po
cijeni dt mliječne zamjenice (MAT), jasno to dokazuje nakon kraćeg promišljanja.Cjenovno povoljnije MAT su uglavnom niže kvalitete...

Schaumann News, 12/ 2014.: Tijekom ljeta očuvati hladnu glavu

Ljeto, sunce, vrući dani – za svinje su to dodatni faktori stresa. Pravovremena primjena odgovarajućih postupaka prevenira toplinski stres. Schaumann-Koncept pruža individualna rješenja za bolje rezultate proizvodnje.


Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

za Hrvatsku: +385 48 665 148

info@schaumann.hr