Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Kvaliteta za količinu- koncept za povećanje proizvodnje mliječnog stada


Werner, Jan i Georg Tellmann sa Schaumann-savjetnicima Hubert Garwels (lijevo) i Gregor Janknecht (desno)

Moderno upravljanje i proizvodnja krmiva na vlastitom gospodarstvu na vrhunskoj razini, izgrađuju osnovu za najveću proizvodnju mliječnog stada na gospodarstvu Tellmann, Peheim. Glase za vrhunsko gospodarstvo u WEU.

 

U studenom 2009. je prosjek proizvodnje 46 krava ležao na 11.686 kg mlijeka sa 3,87 % m.m. i 3,26 % proteina. Osim mliječnih krava sa odgojem junica tu su i 40 krmača u zatvorenom ciklusu proizvodnje. Za pšenicu i ječam koristi se 46 ha obradive površine od čega je 19 ha za uzgoj kukuruza. Na 13-14 ha uzgaja se kukuruz za silažu koji se tretira sa Bonsilage Mais – glavni je dio obroka krava. Ostali dio površine za kukuruz je za cijelo zrno kukuruza i konzervira se sa Schaumasil-om i pohranjuje mliječnim kravama. Sjenaža se skida sa 10,5 ha oranica (3-godišnja tratina) a na 1,5 ha su trajni travnjaci.

 

Sjenaža premium kvalitete

 

Već prošle zime je poljoprivredna komora Niedersachsen premirala kvalitetne sjenaže: 1. otkos 2008., tretiran sa Bonsilage Plus osvojio je maksimalnih 200 bodova (dolje). I u godini siliranja 2009. vrhunske silaže napravljene su opet sa Bonsilage Plus i Bonsilage Mais. Besprijekorna kvaliteta silaža gradi osnovu za preživačima prilagođene obroke i visoku proizvodnju stada.

Obrok za krave u laktaciji

Obrok za krave u laktaciji je u osnovi na kukuruznoj silaži zbog proizvodnje voluminoze na gospodarstvu (dolje). Super sa HP-sojinom sačmom zaštićenom sačmom uljane repice rine za nivelaciju u proteinskim potrebama. Za odterećenje energetskih resursa brine Schaumann Energy- zaštićena biljna mast. Time se štedi na smjesi (KF). Sveukupna potrošnja smjese za kg ECM (standardno mlijeko) samo 225 g. Vitaminsko-mineralni dodatak u korištenju je sa 150 g po kravi dnevno: Rindavit 41 Spezial Hülsenberg Ass-Co. Organski vezani mikroelementi podupiru plodnost i cjelokupni zdravstveni status stada. Dodatno je premiks opskrbljen biotinom i živim kvascima.

 

Obrok za suhostaj

 

 

Suhostaj se istovremeno hrani sa jednim obrokom u kojem su gotovo sve komponente obroka za krave u laktaciji (prikaz 2). Kratkosječena slama „razvlači“ obrok. Sa specijalnim premiksom za suhostaj Rindavital VK Plus dozacija mikroelemenata i vitamina, naročito vitamina E je na visokoj razini. Rindavital C Plus podupire probavu u jetri i kroz vitamin E potiče imuno-stabilnost suhostajnih krava.(pogledajte u Erfolg im Stall 2/2009).

Kako je mali broj krava u suhostaju i kako je količina krmiva za njih mala da bi se dnevno miješala tada se obrok radi za dva do tri dana unaprijed. Za stabilizaciju i potporu pretvorbe energije dolazi Schaumasil TMR Plus u primjenu.

Točna primjena izračunatih obroka i kontrola ovisna o količini i kvaliteti mlijeka imaju na farmi najveći prioritet. Tellmanni koriste Schaumann-Koncept u zajedničkom radu sa specijalnim savjetnikom Gregor Janknechtom i savjetnikom na terenu Hubert Garwelsom.

 

 

 

Najbolja travna i kukuruzna silaža

 

Sjenaža trava

    1. otkos 2008. / 2009.
NEL MJ/kg ST 6,9 / 6,7
ST % 30,2 / 26,2
pijesak % ST 1,0 / 2,0
Ukupan protein g/kg ST 195 / 168
nXP g/kg ST 147 / 147
Ukupna vlaknina g/kg ST 235 / 239
pH-vrijednost   4,0 / 3,9
mliječna kiselina % ST 10,3 / 11,8
octena kiselina % ST 2,3 / 2,0
maslačna kiselina % ST 0,0 / 0,0

Kukuruzna silaža

     
NEL MJ/kg ST 6,8
ST % 37,0
pijesak % ST -
Ukupan protein g/kg ST 75
nXP g/kg ST 134
Ukupna vlaknina g/kg ST 180

Obroci za suhostaj i krave u laktaciji

 

 

     laktacija/ suhostaj
kukuruzna silaža  kg  23,0 / 17,0
sjenaža(1. otkos 2009.)  kg  15,0 / 10,0
vlažno zrno kukuruza  kg  3,0   /    - 
slama ječma  kg  0,4   /  3,0
sijeno lucerne  kg  1,0   /    -
smjesa za ujednačavanje  kg   5,0  / 1,0

 

                                                                            

  • 38,5 % sojine sačme ( visoko proteinske) 
  • 31,0 % sačme uljane repice                                      
  • 15,0 % melasiranih repinih rezanaca                                                                          
  • 15,0 % SCHAUMANN ENERGY                                                                
  • 3,0 % RINDAVIT 41 SPEZIAL HÜLSENBERG ASS-CO                       
  • 1,0 % melase                                                                            
  • 2,0 % predmješavine                                                                               

 

MLF 20/4   kg  max. 3,0  /         -  
kreda kg         -        /        0,05
RINDAVITAL VK PLUS  kg         -        /        0,15  
RINDAVITAL C PLUS   kg          -        /        0,10 
SCHAUMASIL TMR PLUS   kg          -        /        0,20 

 

 

 

Kontakt

Dr. Leonhard Raab

 

Istraživanje & Razvoj

Područje goveda

Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48 665 148

info@schaumann.hr