Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Ad-libitum-hranidba sa silažom vlažnog zrna kukuruza


Maria i Xaver Sigl pored Schaumann-savjetnika Konrad Dichtla (desno).

Obiteljsko gospodarstvo Maria i Xaver Sigl iz Vorthanna, Područje Weihmichl, uvjerili su se u ekonomičnost korištenja silaže vlažnog zrna kukuruza.

 

1997. odustali su od mliječnih krava i silos pretvorili u skladište za silažu vlažnog zrna kukuruza. Na počecima Xaver Sigl nije silirao sa pužnim transporterom! Na čisti presjek (izuzimanje sa frezom) se stalno pazi.
Životinje se hrane pomoću senzora ad libitum (po volji) danonoćno. Primjenjuje se univerzalna smjesa (prikaz).

 

 

Sa prosječnom mesnom jedinicom od 59,2 % rezultati su očigledni!
Hranidba sa silažom vlažnog zrna kukuruza nudi višestruke ekonomske prednosti:

 

  • Minimalni troškovi konzerviranja u usporedbi sa sušenjem.
  • Odgovarajuća obilježja krmiva na osnovi izgradnje mliječne kiseline.
  • Optimalna tehnika hranidbe: tekuća hranidba, automati za kukuruz itd.
  • Iz hranidbeno-fizioloških i gospodarstvu ekonomičnih osnova hranidba silažom vlažnog zrna kukuruza je preporuka za hranidbu krmača, prasadi i tovljenika.

 


Svježe mase krmiva, udio u %

silaža vl. zrna kukuruza 60,0
sojina sačma 44% 17,5
pšenica 14,3
pšenične posije-gris 5,5
SCHAUMAPHOS M 80/15 S 2,7
Suma 100

Sadržaj po kg (88 % ST)

ME DLG 12,95
ME MFF 13,24
ME : lizin 1 : 0,82
ukupan protein 171 g
ukupna vlaknina 32 g
kalcij 7,6 g
fosfor 4,7 g
lizin 10,7 g
Vitamin A 9.300 I.E.
Vitamin D 1.850 I.E.
Vitamin E 90 mg
  • 1500 tovnih svinja
  • sistem unutra-van
  • mesna jedinica 59,2 %

Vaš kontakt

Dr. Martin Rimbach

 

Istraživanje & Razvoj
Područje svinje
Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48  665 148

info@schaumann.hr