Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

RUMIVITAL® i - novi aktivni kompleksni dodatak za obroke sa puno škroba i manjim sadržajem vlaknine

SCHAUMANN je lansirao RUMIVITAL® i posebnu aktivnu komponentu koja poboljšava efikasnost krmiva i time optimira rezultate u proizvodnji iz voluminoznih dijelova obroka.

 

Voluminoze, u odnosu na koncentrirana krmiva-smjese, ne sadrže hranjiva u lako probavljivom obliku, Takva krmiva se moraju probaviti u buragu a upravo tamo RUMIVITAL® i pruža svoj učinak cijepajući stanične stijenke i frakcije vlaknina kako bi bile pristupačnije mikroorganizmima buraga za daljnju probavu.

 

Učinkovitija upotreba frakcija vlaknine i škroba poboljšava probavljivost cijelog obroka do 2,5%. Time raste i rata pasaže krmiva u buragu što rezultat ima povećanje konzumacije.

 

RUMIVITAL® i poboljšava iskorištenje voluminoznog dijela obroka osobito u obrocima bogatima na kukuruzu i škrbu i vjerojatno siromašnima vlakninom. Tako se mogu smanjiti smjesni udjeli u obrocima ali da se održi visoka proizvodnja mlijeka ili količina mlijeka raste bez mijenjanja obroka. Praktični testovi su potvrdili da  RUMIVITAL® i utječe na proizvodnju više od 1 kg mlijeka po kravi dnevno.

 

RUMIVITAL® i omogućuje proizvođaču mlijeka ekonomičniju i održiviju proizvodnjut. Time je postavljen još jedan kamen temeljac iz ISF Schaumann Istraživanja na putu prema hranidbi krava budućnosti.

 

Za daljnje informacije obratite se SCHAUMANN savjetniku ili na:
SCHAUMANN Agri International– An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-5300
Fax: +49 4101 218-5399
info@schaumann-agri.de
www.schaumann.info

Download images- RUMIVITAL® i

Djelovanje RUMIVITAL® i

Kontakt

SCHAUMANN objave za javnost

Tel: +49 4101 218-5607
Fax: +49 4101 218-5699

Download

1.703 slova
Download objave za javnost !