Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

RINDAMAST - hranidbeni koncept za sve faze rasta junadi


Program za tov junadi RINDAMAST čini 6 proizvoda koji nadopunjuju voluminozni dio obroka od predtova do kraja tova. Opskrba sa osnovnim mineralima i djelatnim tvarima kao što su mikroelementi osiguravaju najbolje rezultate tova i klaoničkih vrijednosti u jednofaznom ili višefaznom sistemu.


Proizvodi u faznom tovu

Telad za tov/ Početni tov

 

Početak tova na nekimi farmama počinje odmah sa teladi za tov. Visoki prirasti u toj fazi su rezultat jedne dobre konzumacije- ješnosti krmiva. To znači da treba na minimum svesti probleme zbog premještanja, poduprijeti razvoj predželudaca i što je moguće promjene krmiva izvesti čisto.

 

RINDAMAST STARTER je sastavljen na temelju potreba teladi za tov i mirnog tova junadi. Mikroelementi visokog iskorištenja i visoki sadržaj kompleksa B-vitamina, podržava premještanje iz odgoja u tov bez zapreka, jedan početak tova bez zastoja, povećanje ješnosti, poboljšanje iskorištenja krmiva i povećane dnevne priraste. Opskrbljen selenom pristupačnim u buragu i tankom crijevu

 

Cijeli period tova

 

Za cijeli period tova u programu su na raspolaganju tri univerzalna premiksa sa različitim sastavom.
RINDAMAST BASIS UNI omogućuje cjenovno povoljno povećanje selena pristupačnog u buragu i tankom crijevu.

 

RINDAMAST UNI ima dodani mikroelement sumpor koji podiže probavljivost vlaknine i tako podupire vrenje u buragu . Takav dodani sumpor utječe na smanjenje potrebnog proteina za kilogram prirasta.

 

RINDAMAST UNI ASS-CO je također opskrbljen sa sumporom i djelotvornim kompleksom ASS-CO FERM ( živi kvasci) za stabilizaciju pH-vrijednosti u buragu. Specijalno u obrocima bogatim energijom i siromašnim strukturom poboljšava iskorištenje vlaknine i time podiže ješnost obroka.

 

Završni tov

 

U završnom tovu često puta dolazi do preuranjenog pada dnevnih prirasta. RINDAMAST FINISHER i RINDAMAST FINISHER U povećava održivost: viših prirasta i skraćuje trajanje tova, konzumacija krmiva se tako smanjuje a ekonomičnost povećava.

 

RINDAMAST FINISHER sadrži visokovrijedne mikroelemente, jednu visoku razinu opskrbe vitaminima i u buragu i tankom crijevu pristupačan selen. Dodani sumpor brine o optimalnom odnosu između dušika i sumpora u buragu.

RINDAMAST FINISHER U nudi još jedan izvor NPN-a kroz nadopunu sa ureom. Na taj način se upotreba proteinskih izvora kao što su sačme (sojina, suncokretova,repičina) može smanjiti.

Oba proizvoda za završni tov potiču ješnost, naročito voluminoznog dijela obroka.

 

Kontakt

Dr. Leonhard Raab

 

Istraživanje & Razvoj

Područje goveda

Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48 665 148

info@schaumann.hr