Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

10 godina programa BONSILAGE - Uspjeh zahtijeva višestranost


Već 10 godina je SCHAUMANN na tržištu.sa BONSILAGE programom, programom visokoinovativnih bioloških dodataka silažama.

 

Sve je započelo idejom, „izvući što više iz voluminozne krme“ i sveobuhvatnim screening-om izabranih bakterija mliječno kiselog vrenja kao začetkom rada na toj ideji. I od tada stalno se raslo u usklađivanjima kombinacija bakterijskih sojeva koji znaju odgovoriti na specijalne uvjete siliranja kao što je npr. podešavanje optimalne slike vrenja za trave bogate šećerima.

Proizvodne sposobnosti različitih kombinacija bakterijskih sojeva istražene su u poljskim i u laboratorijskim uvjetima na različitim masama za siliranje kako bi se mogla provesti daljnja selekcija do pronalaska zaključnih optimalnih kombinacija.

 

Sa višestranim osobinama BONSILAGE palete stočar može izabrati biološki dodatak silaži- inokulant. BONSILAGE pruža sedam snažnih rješenja za svako krmivo – sa manje ili više suhe tvari, za trave sa puno šećera, za žitarice, kukuruz i CCM.
Ostale informacije na internet stranici www.bonsilage.de.

 

SCHAUMANN se u međuvremenu sa BONSILAGE-programom razvio u tržišnog prvaka u Europi za silažne inokulante. Širom svijeta je više od 80 miliona tona silaža tretirano sa proizvodima iz BONSILAGE-programa.

 

 

Ostale informacije kod SCHAUMANN-savjetnika ili direktno na:
H. Wilhelm Schaumann GmbH • An der Mühlenau 4 • 25421 Pinneberg
Telefon: +49 (0) 41 01/2 18-20 00 • Fax: +49 (0) 41 01/2 18-22 99
E-Mail: info@schaumann.de • www.schaumann.de

 

 

 

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149