Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

20.000 € za mlade znanstvenike

21.10.2011 - H. Wilhelm Schaumann-Zaklada je u ovoj godini podijelila dvije poticajne nagrade

Prof. dr. Cord Drögemüller-u (Fakultet Bern) i prof. dr. Qendrim Zebeli-ju (Fakultet Beč) dodijeljene su nagrade iz H. Wilhelm Schaumann Zaklade. Zaklada premira u dvogodišnjem ciklusu mlade znanstvenike. Zahvaljujući izvanrednom istraživačkom radu u području domaćih životinja ove su godine dotirana čak dva znanstvenika sa po 10.000 € poticajnih sredstava.

 

Uručivanje nagrada održalo se povodom obljetnice Društva za uzgoj domaćih životinja (GfT) i Njemačkog udruženja klijenata uzgoja (DGfZ) u rujnu u Freising-Weihenstephan-u. Zu dodjelu nagrada žiri je ocijenio međusobnu suradnju sa predstojećim zahtjevima na polju uzgoja domaćih životinja. Tako je dane određivala i tematika pod naslovom „Globalizacija i klimatske promjene – izazovi za znanost na polju korištenja životinja“. Zaštita klime i sigurnost korištenja su centralna zadaća 21. Stoljeća prema rječima prof. dr. Manfred Schwerin (Istraživački institut za biologiju domaćih životinja u Dummerstorf-u). Zaključak dana bilo je zahtjevanje jedne duple strategije: s jedne strane prilagođavanje klimatskim promjenama a sa druge smanjivanje emisija.

 

Pojašnjenje molekularnih uzroka kod nasljednih defekata

 

Težište rada prof. dr. Cord Drögemüllera istraživanje molekularno genetskih uzroka nasljednih bolesti i drugih nasljednih osobina kod domaćih i korisnih životinja. Kroz objašnjenje molekularnih uzroka kod nasljednih defekata – kao npr.mikroftalmije kod Texel ovce, der kongenitalne pseudomiotonije kod Chianina-goveda, neuropatije kod Tirol- sivog goveda ili arahnomelije kod goveda – i kroz razvoj vlastitih postupaka genetske dijagnoze pružio je dobitnik nagrade jedan internacionalno značajan doprinos za trajno poboljšanje zdravlja kod različitih domaćih i korisnih vrsta životinja.

  

Rad prof. Drögemüllera prikazan je suradnjom kroz širom svijeta interdisciplinarne kooperacije na drugim znanstvenim područjima i sa uzgojnim udruženjima za različite vrste i rase životinja. Prof. Drögemüller primjenjuje najmodernije genom-analitičke postupke sa zahtjevom na povezanost sa uzgojnom praksom. Tako je doktor veterine razvio inovativne metodičke pokuse za poboljšanje nasljedne dijagnostike pogrešaka kod različitih životinja.

 

Sa dizertacijom za gen plodnosti (Estrogenreceptorr-gen) kod svinja je Cord Drögemüller 1997. promoviran na Visokoj veterinarskoj školi u Hannoveru
U svojoj habilitaciji (2004) uhvatio se gosp. Drögemüller znanstvenog objašnjavanja nasljednih bolesti kod korisnih životinja. Rezultati su objavljeni u visoko rangiranim znanstvenim publikacijama.
U istoj je godini gosp. Drögemüller zaposlen kao junior-professor za molekularnu patogenetiku na Visokoj veterinarskoj školi u Hannoveru. Od 2009. je Cord Drögemüller asisitent-profesor za genetiku životinja na Fakultetu Bern.

  

Novi impuls u fiziologiji buraga

Istraživačko područje prof. dr. Qendrim Zebelija – hranidba preživača – uzima u obzir hranidbu i zdravlje mliječnih krava što je visoko relevantno i aktualno za poljoprivrednu praksu. U zajedničkom radu sa kooperativnim partnerima prof. Zebeli kombinira metode budućnosti iz disciplina hranidbe životinja, imunologije i biotehnologije i tako daje nove impulse u istraživačkom dijelu fiziologije buraga. Sa svojim znanstvenim rezultatima prof. Zebeli pikazao je nove puteve za poboljšanu ocjenu strukturnog djelovanja u obrocima za mliječne krave i tako ponudio značajne spoznaje u problemu zdravlja životinja u modernom držanju krava.

 

  

Nakon završenog studija za veterinarsku medicinu na Fakultetu u Tirani i magisterija na Međunarodnom centru za napredne poljoprivredne studije Mediterana u Zaragozi gosp. Qendrim Zebeli je promoviran 2005. na Fakultet za poljoprivredne znanosti u Hohenheimu. Kao znanstveni asistent u Institutu za hranidbu u Hohenheimu kao i sa znanstvenim djelovanjem na Fakultetu Wageningen (Nizozemska) Fakultetu Alberta (Kanada) proširio je Qendrim Zebeli svoj znanstveni profil. 2011. dokazao se Qendrim Zebeli kao sveučilišni profesor na Fakultetu Hohenheim sa svojim radom na temu „Hranidbene strategije za prevenciju poremećaja u buražnom ekosistemu, metabolizam i prirođeni imunitet u visoko produktivnih krava “. Od 2010. je Qendrim Zebeli sveučilišni profesor za hranidbu životinja na veterinarsko medicinskom fakultetu u Beču.

 

H. Wilhelm Schaumann Stiftung – Kollaustraße 105 – 22453 Hamburg
Telefon: +49 41 01/2 18 40 80
Fax: +49 41 01/2 18 40 89
info@schaumann-stiftung.de
www.schaumann-stiftung.de

Bilder der Preisträger zum Download

Prof. Dr. Cord Drögemüller
Prof. Dr. Qendrim Zebeli

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149