Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

ASS-CO FERM – živi kvasci i probiotik za probavu u buragu


Konzumacija svježe oteljenih krava kod primjene živih kvasaca (Ettle i Schwarz, 2002)

ASS-CO FERM je u SCHAUMANN-istraživanju razvijena kombinacija prorobiotika i živih kvasaca i djelatnih tvari. Ona jača zdravlje i poboljšava proizvodnju mlijeka i konzumaciju krmiva.


Ciljano selektirane kulture kvasaca osiguravaju optimalno naseljavanje buraga sa živim kvascima za pospješivanje razgradnje vlaknine i stabilni pH buraga. Kvasci su u poziciji koristiti višak mliječne kiseline u buragu za vlastiti rast i razvoj.

 

Živi kvasci u ASS-CO FERM poboljšavaju rast bakterija buraga

 

Živi kvasci u ASS-CO FERM koriste ostatke kisika u buragu i tako postižu bolje uvjete za razvoj bakterija buraga. Stimuliraju preobrazbe bakterija koje koriste mliječnu kiselinu. Tako pada sadržaj mliječne kiseline u buragu, pH-vrijednost se stabilizira a poboljšavaju se životni uvjeti bakterija razgrađivača celuloze.

 

Rezultati: povećana konzumacija krmiva i količina mlijeka

 

Potaknuta razgradnja vlaknine (prikaz 1) vodi ka povećanoj konzumaciji (prikaz 2) i ka više iskoristivog proteina u tankom crijevu.
Poboljšanje probavljivosti sirovih tvari povećava dodatno efikasnost korištenja krmiva. Rezultat je više mljeka
(prikaz 3) kod istih komponenti u hranidbi.
Sveukupno zdravlje krava je poboljšano kroz stabilnu probavu u buragu i kroz rad jetre bez opterećenja.