Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Drugo-bioplinsko postrojenje na Dobru Gut Hülsenberg


75 kW Gülle-Vergärungsanlage auf Gut Hülsenberg
Sa drugim istraživačkim postrojenjem u prosincu 2013. na svojem dobru, Schaumann Biotic Systems GmbH & Co. KG proširio je svoj rad na proizvodnji bioplina. Cilj postrojenja je optimizacija u tehnološkim postupcima i biološkim procesima.

 

Na Dobru Gut Hülsenberg postoji od 2009. jedno 776 kW istraživačko bioplinsko postrojenje za vrenje posebno uzgojenih sirovina. Novo postrojenje za vrenje gnojevke je bilo predviđeno u blizini kapaciteta od 75 kW električne energije. Takav tip postrojenja je naročito interesantan za gospodarstva koja nemaju posebno određene kapacitete za odlaganje i brigu o gnoju. Sa jedne strane se iskoristiti mogu ostaci (gnoj) a sa druge se otvaraju dodatne mogućnosti zarade.

 

U istraživačkom bioplinskom postrojenju testiraju se nova tehnička rješenja u realnim uvjetima i vrše se analize njihovih efekata specijalno za tu veličinu postrojenja. Zajedno sa ISF Schaumann Istraživanje eksperti Schaumann Biotic Systems GmbH & Co. KG istražuju otvorena tehnička pitanja za vrenje gnojevke ko što je npr. korištenje topline.

 

Preko ekonomski, ekološki i tehnički optimiranih bioplinskih postrojenja se, ranije nedovoljno iz gnojevke iskorištene tvorevine, mogu bolje iskoristiti. Sa rezultatima istraživanja Schaumann Biotic Systems GmbH & Co. KG stvara preduvjete za iskorištenje potencijala vrenja gnojevke i tako farmerima otvoriti još jedan izvor primjene.

 

Ostale informacije kod:

 

Schaumann Biotic Systems GmbH & Co. KG - Peter-Schmidts-Weg 50 - 25899 Niebüll
Tel.: +49 4661 60709-0
Fax: +49 4661 60709-29
info@schaumann-systems.de               www.schaumann-systems.de

Skinite 75 kW-no postrojenje za vrenje gnojevke

75 kW : postrojenje za vrenje gnojevke