Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Dobro Gut Hülsenberg: izvanredan uspjeh


U 2010. je pet krava sa dobra Gut Hülsenberg ostvarilo životnu proizvodnju mlijeka od 100.000 kg . I u ovoj godini su četiri krave iz stada sa Gut Hülsenberg ponovile izvanrednu životnu proizvodnju od 100.000 kg mlijeka.

 

Takve naročite životne proizvodnje rezultat su dobrih uvjeta držanja kao i odgovarajućeg upravljanja hranidbom. Jedan visoki štalski komfor i životinji i proizvodnji prilagođena hranidba osiguravaju visoku pojedinačnu i tako i godišnje proizvodnje mlijeka.

 

Dobro Schaumanna Gut Hülsenberg ima 230 muznih krava sa prosječnom godišnjom proizvodnjom od 11.300 kg mlijeka sa 3,80 % masti i 3,20 % proteina. Sa novom lauf štalom sa ležajevima u 2010. na raspolaganju su 123 nova mjesta a sa sanacijom i adaptacijom starih lauf štala sa ležajevima još 105 mjesta za muzne krave a tu su i tri boksa sa dubokom steljom za teljenja. Obje štale su otvorenog tipa gradnje sa izoliranim krovom. Protok zraka sa bočnih strana se regulira rolo-zavjesama. U novoj štali su položene gredice sa gumi podlogama što je prednost za održanje zdravlja papaka i to još više pridonosi dobrom osjećanju krava. Krave se muzu u duplom-12-mjesta sa svake strane- izmuzištu.

 

Sa izgradnjom štale za odgoj junica 2012. stoje na raspolaganju 134 moderna i životinjama prilagođa mjesta. Telad od oko 5 mjeseci starosti rastu ovdje u najboljim uvjetima.

 

Sa završetkom montažne štale za telad u 2013. Dobro Gut Hülsenberg omogućio je daljnjih 100 mjesta za odgoj teladi. Novogradnja je napravljena u tri štalska odjeljka: na pojedinačne bokseve, na duboku stelju i na dio sa ležajevima .

 

Gut Hülsenberg GmbH

Wiesenweg 32

23812 Wahlstedt
Telefon: +49 4554 9993-200
Fax: +49 4554 9993-249
info@huelsenberg.de