Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Schaumann BioEnergy: DLG-ocjene za dva silažna inokulanta


Komisija za ocjenjivanje u DLG-sustavu za inokulante zatvorila je svoja odobrenja za djelovanja inokulanata u smislu proizvodnje metana tkz. smjer 2(Metan) te proizvode SILASIL ENERGY i SILASIL ENERGY.XD ocjenila odličnima! Tako su po prvi puta silažni inokulanti koncipirani za bioplinske supstrate dobili ocjene kvalitete po novim DLG-linijama provjere.

 

Provjera inokulanata SILASIL ENERGY i SILASIL ENERGY.XD provedena je u Julius-Kühn-Institutu u Braunschweigu, na Universitetu Rostock kao i u Učilišnom i istraživačkom centru Futterkamp. U prethodno po DLG određenim okvirima pokusa analizirani su aspekti vrijednosti krmiva, kvaliteta vrenja i aerobna stabilnost silaža i ocjenjeni nakon statističkih postupaka. Svi zadani kriteriji su bili ispunjeni!

 

SILASIL ENERGY i SILASIL ENERGY.XD su specifične mješavine bakterija osušenih dubokim smrzavanjem koje se nakon miješanja sa vodom u određenoj koncentraciji preko ultra točng dozatora apliciraju u silažnu masu. Proizvodi se razlikuju u kombinaciji bakterija mliječno kiselog vrenja kao i iz toga proizašlih djelovanja u korištenju hranjiva. U učinku takvog tretiranja silažne mase nalazi se ciljana vrsta i količina konzervirajućih rezultata vrenja (octena kiselina, mliječna kiselina, propandiol ili propanol), koji čine djelotvornu zaštitu od uzročnika kvarenja.

 

Tako se značajno poboljšava aerobna stabilnost silaža. Umnažanje razgrađivača energije kao što su kvasci i plijesni se signifikantno usporava. Tako sadržana energija ostaje u silažama i bez zapreke je dostupna za bioplinsku proizvodnju.

 

SILASIL ENERGY i SILASIL ENERGY.XD na raspolaganju su za korištenje u ovoj sezoni kao dva potvrđena silažna inokulanta za još ekonomičniju proizvodnju metana.

 

 

Informirajte se još više na:
Schaumann BioEnergy GmbH
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg
Tel. +49 4101 218-5400
Fax +49 4101 218-5499
info@schaumann-bioenergy.eu         www.schaumann-bioenergy.eu