Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Tov pilića


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

Hranidbene kiseline

Schaumacid A Granulat


Organske kiseline u hranidbi krmača, nerastova, prasadi , tovljenika i peradi.

Od sada i u 1kg pakiranju.

NOVO!!! Brašno algi je nadopunilo efekat kiselina zbog svog prebiotičkog i imunološkog djelovanja.

Schaumacid Drink


Kombinacija organskih kiselina za stabilizaciju crijevne flore kod peradi, svinja i teladi. Antistresni učinak. Najefikasnije je zakiseliti vodu za piće.