Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Mjerljivo brže siliranje sa BONSILAGE SPEED M

28.07.2020 - Otvaranje nakon 14 dana, kvasci i plijesni nemaju šanse


siliranje kukuruzne biljke

Vruća ljeta posljednjih nekoliko godina omogućila su nekontrolirani rast kvasaca i plijesni sa dodacima za silažu netretiranoj kukuruznoj silaži. Bonsilage Speed M brzo formira dovoljno octene kiseline kako bi trajno suzbio „štetočine“ vrenja i omogućio proizvodnju visokokvalitetne kukuruzne silaže.  

 

BONSILAGE SPEED M od početka spriječava razvoj kvasaca
Lactobacillus diolivorans je soj bakterija mliječno- kiselog vrenja, sadržan je u BONSILAGE SPEED M, koji vrlo brzo formira octenu kiselinu i inhibira razmnožavanje kvasaca i plijesni unutar prvih 14 dana razdoblja sazrijevanja silaže (vidi sliku 1). Tako tretirana kukuruzna silaža može se otvoriti nakon samo 14 dana zrenja. Pored toga, produženjem vremena sazrijevanja silaže nastaju veće količine propionske kiseline. Propionska kiselina ima konzervirajući učinak i podupire stabilnost silaže kukuruza prilikom korištenja.

Kvasci i plijesni smanjuju higijensku kvalitetu kukuruzne silaže, smanjuju njezinu hranidbenu vrijednost jer  njihovim djelovanjem dolazi do gubitaka energije i hranjivih tvari pa se masa naknadno zagrijava. To dovodi do smanjene konzumacije krmiva sa svim pratećim posljedicama kao što su neadekvatne proizvodnost i smanjenje iskorištenja potencijala hranidbe za cijelu predstojeću hranidbenu godinu (vidi sliku 2).

 

Gubici silaže koštaju i opterećuju hranidbenu ravnotežu
10-15% gubitaka silaže poskupljuje tonu kukuruzne silaže u prosjeku 4-6 €. Troškovi tretiranja silaže sa inokulantima iznose najviše 1/3 tog iznosa. Svi gubici energije moraju se nadoknaditi dodatnim komponentama. To je često povezano s većim troškovima i dodatno opterećuje hranidbenu ravnotežu gospodarstva. Osigurajte zato kvalitetu svoje kukuruzne silaže primjenom BONSILAGE SPEED M. 

 

Iskoristite posebne pogodnosti za primjenu BONSILAGE SPEED M za više sigurnosti u hranidbi (vidi sliku 3).


Za ostale informacije obratite se SCHAUMANN- savjetniku u Hrvatskoj ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Telefax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de
www.schaumann.de

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149