Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Značajna porcija propilenglikola sa BONSILAGE FIT G


U 2017. godini na tržište uvedeni BONSILAGE FIT- proizvodi su potpuno ispunili očekivanja korisnika. Pored poznatog poboljšanja stabilnosti sa BONSILAGE tretiranim sjenažama i kukuruznim silažama, bakterije mliječno-kiselog vrenja u proizvodima BONSILAGE FIT G/FIT M, u usporedbi sa netretiranim silažama, proizvele su do 30 g više propilenglikola po kg suhe tvari. Krave hranjene silažama tretiranim sa BONSILAGE FIT G/FIT M dobile su dodatnu porciju propilenglikola.


Istraživanja ISF Schaumann Istraživanje to i potvrđuju. Sastav tih silaža pozitivno djeluje na metabolizam, obilježja reprodukcije i sve zajedno na fitness mliječnih krava i time na ekonomičnost proizvodnje.


Iskoristite posebne pogodnosti za primjenu BONSILAGE FIT G/FIT M za više kravljeg fitnesa.


Za ostale informacije obratite se SCHAUMANN- savjetniku u Hrvatskoj ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Telefax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de
www.schaumann.de

 

Download - logotipovi

 

Download

983 znaka

Obavijest za javnost