Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

AMINOTRACE - kvantni skok za hranidbu

U hranidbi domaćih životinja već nekoliko godina uključeni su aminokiselinski kelati. Tako su  ISF Schaumann Istraživanje u suradnji sa Tehničkim fakultetom Clausthal razvili novu djelotvornu grupu pod nazivom AMINOTRACE.

 

Sa organski vezanim mikroelementima AMINOTRACE moguća je prema potrebama domaćih životinja precizna i ciljana hranidba. To potvrđuju mnogobrojni pokusi. AMINOTRACE poboljšava apsorpciju mikroelemenata u usporedbi sa anorganskim spojevima mikroelemenata i time poboljšava proizvodnju. Povećana iskoristivost takvih organskih spojeva daje prostor smanjenju apsolutno dodanih količina u premiksima.

 

Pri tome je važna točno definirana kvaliteta spojeva mikroelemenata. Time se zahtijeva prethodno točno definiran i postavljen proizvodni proces. SCHAUMANN je razvio jedan kemijsko-fizikalan proces koji donosi točno takvu visoko zahtjevanu djelotvornos organkih veza sa mikroleementima.

 

Proizvodnja četiri mikroelenta u vezu glicinata za bakar, mangan, cink i željezo već je nekoliko godina u opsegu proizvodnje SCHAUMANN-a. Aktualnost je sljedeći poduzeti korak a to je proizvodnja jedinstvenog AMINOTRACE-bis-lizinata od bakra i cinka. To je kompleksna veza jednog metaliona ( u ovom slučaju cinka ili bakra ) i dva liganda ( lizin).

AMINOTRACE je rezultat puta prema standardiziranim i visoko kvalitetnim organski vezanim mikroelementima.

 

Obratite se za dalnje informacije svom SCHAUMANN- savjetniku ili direktno na:
SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Fax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de
www.schaumann.de

Download prikaza - AMINOTRACE

AMINOTRACE-bis-lizinat (cink)
AMINOTRACE-bis-lizinat (bakar)
 

Download

1.594 znakova

objava za javnost