Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

SCHAUMALAC FEED PROTECT XP

24.11.2015 - Nove startne kulture za fermentaciju komponenata u tekućoj hranidbi


Brzo snižavanje pH vrijednosti sa SCHAUMALAC FEED PROTECT XP

Cilj fermentacije tekućih krmiva u tovu svinja je prije svega konzerviranje i higijenizacija hranidbene juhe kao i pripremna faza probave.
Dodatak tekućeg fermentirajućeg krmiva potiče pozitivnu crijevnu floru i probavne procese.
Schaumann se intenzivno bavi fermentacijom tekućih hranidbenih komponenti i nadopunio je svoj proizvodni program SCHAUMALAC FEED PROTECT sa još jednim proizvodom.

Tako je razvijen SCHAUMALAC FEED PROTECT XP specijalni dodatak za krmne mješavine bogate proteinima i siromašne na škrobu i šećerima. Kombinacija je to specijaliziranih, snažnih bakterija mliječno-kiselog vrenja koje proizvode visoke količine mliječne kiseline za brzo snižavanje pH-vrijednosti, za potporu probavljivosti fosfora i proteina i za spriječavanje razvoja neželjenih mikroorganizama ( npr. salmonela, kvasaca).

Fermentacija proteinima bogatih komponenti sa vlastitog gospodarstva kao što je repičina sačma, grašak i dr. dobila je na važnosti. Takve komponente krmiva odlikuje nizak sadržaj ugljikohidrata- osnove za fermentaciju. Ipak se mliječna kiselina brzo stvara i u proteinski bogatom krmivu (zahvaljujući izabranim bakterijama) i nastupa brzo zakiseljavanje: za čistoću krmne juhe kao i optimalnu predprobavu hranjiva.

Rezultati ovako vođene fermentacije sa proizvodima iz programa SCHAUMALAC FEED PROTECT su: poboljšanje iskorištenja krmiva, povećani dnevni prirasti i poboljšani ekonomski rezultati.

SCHAUMALAC FEED PROTECT XP je dostupan u obliku praha u 500 g kutijama (dozacija: 10 g/t kaše za fermentacijui) ili kao granulat u 25 kg vrećama (dozacija: 500 g/t kaše za fermentaciju).


Za ostale informacije obratite se svom SCHAUMANN-savjetniku ili direktno na:

 

SCHAUMANN Agri International GmbH – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-5300
Fax: +49 4101 218-5399
info@schaumann-agri.com
www.schaumann.info

 

Brzo snižavanje pH-vrijednosti sa SCHAUMALAC FEED PROTECT XP ( krmna juha: 50% pšenica+50% repičina sačma)

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149