Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

SCHAUMANN i GREENSTAR-program


GREENSTAR-Grassamen

Efikasna proizvodnja mlijeka direktno se naslanja na visoko kvalitetnu voluminozu. Pored proizvodnje trava na trajnim travnjacima u ponudi su i trave na oranicama. Navedene GREENSTAR-mješavine SCHAUMANN-a odgovaraju na specijalne zahtjeve oranično-hranidbenih sistema. One daju najbolje prirode i visoki biljni sanitarni nivo za sljedeću kulturu i njenu produkciju.

 

GREENSTAR AF1 – visoka kvaliteta voluminoze kao među- i glavna kultura

Mješavina GREENSTAR AF1 čine dvije sorte velškog ljulja. Uz visoku otpornost na hladnoću
i snažan porast sa puno lisne mase, uz dovojno vode i gnojiva, daje vrlo visoke prirode po hektaru natprosječne kvalitete.

 

GREENSTAR AF3 – brza izgradnja priroda u višegodišnjem među i glavnom slijedu

Mješavina križanca ljulja i njemačkog ljulja pokazuje se kroz rani razvoj i time brzo zatvaranje tratine križanca ljulja kao i dugotrajnost i zatvaranje sklopa njemačkim ljuljem.

 

GREENSTAR STRUKTUR – top prirasti kao glavne kulture u područjima sušnih ljeta

Sorte mekanog lišća omogućuju potencijal priroda koje starinske mješavine trava ne mogu. Poljski testovi iz 2011. potcrtavaju gornju tvrdnju u povećanju priroda sa oko 30 %. mješavine trava GREENSTAR STRUKTUR. Prirod je veći naročito u korištenju vode i hranjivih tvari na dubljim tlima.

 

GREENSTAR LUZERNE – kraljica krmnih kultura

GREENSTAR Luzerne sa sortom Alpha pruža visoke prirode i proteinski jake poraste, visoku rezistentnost na nematode, jednu ukupnu visoku prosječnu dugotrajnost i visoku samosnošljivost. Cijepljenje rizoma bakterijama je preporuka i treba donijeti najmanje 4 godine iskorištenja.

Informacije kod SCHAUMANN-savjetnika ili direktno na:
SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 41 01/2 18 20 00
Fax: +49 41 01/2 18 22 99
info@schaumann.de
www.schaumann.de

 

 

 

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149