Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Download - svinje

Poster: Rase svinja

Rotacije križanja, četverostruko križanje ili okomita reprodukcija- ovaj poster rasa svinja daje pregled različitih rasa u svinjogojstvu i postupke križanja za optimalno iskorištenje heterozis efekta.


Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

za Hrvatsku: +385 48 665 148

info@schaumann.hr