Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Upravljanje siliranjem - visoka kvaliteta sjenaža za najbolju proizvodnost voluminoze


Optimalna dužina sječke je 30-40 mm.

Visokovrijedna voluminoza je osnova za uspješnu i ekonomičnu proizvodnju mlijeka. Naročito je odlučujuća pravovremena košnja prvog otkosa. Zakašnjela košnja vodi ka gubicima hranjiva i time ka jednoj lošijoj kvaliteti sjenaža. Konzumacija krmiva pada a proizvodnja mlijeka slijedi padajući trend. SCHAUMANN daje savjete za optimalno upravljanje siliranjem (prikaz 1).

 

Vrijeme i visina košnje

 

Ovisno o vrsti trava, zelene površine postižu za oko 30–45 dana odgovarajući zbroj temperatura od 200 stupnjeva zrelosti otkosa. Također i visina porasta daje podatak o zrelosti za otkos: 25–40 cm odgovara toj zrelosti. Travni- Lineal SCHAUMANN-a pomaže kod tog određivanja. Između prvog i drugog otkosa treba biti najviše 20–25 dana. Iskustva proteklih godina su pokazala, da je naročito drugi otkos često prekasno spremljen. Sadržaj vlaknine mase je tada često preko gornje granice od 240 g vlaknine/kg suhe tvari.

 

Optimalna visina košnje je ona od najmanje 7 cm. Smanjeni prirod, koji se postiže takvim visokim podešavanjem kosilica, biti će kompenziran sa značajnom čistoćom otkosa. Također i uređaji koji slijede (npr razgrtači) mogu raditi bez onečišćavanja. Pokošena trava se brže suši i bolje sakuplja.

 

Provenjavanje i vrijeme ležanja na polju

 

Optimalno siliranje omogućeno je što kraćim provenjavanjem do 28–35 % ST. Prevlažne sjenaže vode ka maslačnom vrenju. presuhe se preteško zbijaju i vode ka gubicima. Ne može se postići potrebna ugaženost ako je postignuto više od 45–50 % ST mase.

 

Ležanje na polju treba biti manje od 24 sata, kako bi se izbjegli gubici energije.

 

Dužina sječke

 

Optimalna dužina sječke je 30–40 mm. Ona je preduvjet za jednu preciznu ugaženost, bolje korištenje volumena silosa i za smanjenje gubitaka. Općenito vrijedi: što je silažna masa bogatija vlakninom i suhlja, dužina sječke treba biti kraća.

 

Inokulanti

 

Pored osnovnih pravila siliranja tu su i BONSILAGE- inokulanti sa svojim različitim smjerovima djelovanja u procesu vrenja (prikaz 2 i 3). BONSILAGE- inokulanti reguliraju pH-vrijednost za stabilni nivo vrenja i optimalni nivo hranidbe. Potiskuju razvoj kvasaca i plijesni i proizvode jednu dodatnu porciju propilenglikola. Jedna precizna dozacija obavlja se pomoću SCHAUMANN-uređaja za doziranje.

 

Zbijenost i pokrivanje

 

Ulaskom kisika dolazi do naknadnog zagrijavanja i time do gubitaka energije i suhe tvari. Što je silaža bolje ugažena, time manje zraka može prodrijeti tijekom izuzimanja.

 

Postupci za optimalnu zbijenost/ ugaženost:

- max. 20 cm slojeva za gaženje nakon istovara

- pritisak u gumama min. 2 bara

- bez korištenja dvostrukih guma

- max. 3–4 km/h treba biti brzina traktora koji gazi

- gaziti od početka

 

Silos se treba pravilno pokriti odmah pri završetku gaženja: podfolija (debljina: 40–50 μ), nepropusna glavna folija (debljina: 150–250 μ), zaštitna mreža zbog težine i kao zaštita od oštećenja, silo vreće kao opterećenje i barijera za bezračne uvjete, bočna-zidna folija na bočnim zidovima.

Savjet: pored debljine važna obilježja silofolija su nepropusnost za plinove, njihova gustoća, UV- i kiselinska nepropusnost.

 

Površina za izuzimanje

 

Najmanje izuzimanje silažne mase u silosu, kako bi se izbjeglo naknadno zagrijavanje, zimi treba biti 1,5 m  a ljeti 2,5 m tijekom jednog tjedna. Tehnologija izuzimanja treba biti takva da što manje moguće oštećuje površinu silaže, kako bi bio minimalan ulaz zraka.

prikaz 1: Upravljanje siliranjem - mjerila za sjenaževlaknina, vrijeme košnje, visina košnje, dužina sječke, vrijeme ležanja na polju, inokulanti, slojevi za gaženje, težina strojeva za gaženje, pokrivanje, izuzimanje

 

  • za detaljna objašnjenja upitajte svog SCHAUMANN- savjetnika

prikaz 2: BONSILAGE BASIC-proizvodi optimiraju procese vrenja i stabiliziraju sjenaže.Bonsilage Forte- za trave, djeteline i lucernu, za niža područja suhe tvari. Potiskuje rast klostridija.

Bonsilage Plus- pet homo- i heterofermentativnih bakterija mliječno-kiselog vrenja, za trave, djeteline, lucernu, zelene sjenaže i GPS sa >od 30% suhe tvari.

Bonsilage Alfa- specijalna kombinacija sojeva bakterija za lucernu, djeteline i ostale leguminoze.

prikaz 3: BONSILAGE SPEED-smanjuje vrijeme zrenja sa najmanjim gubicima. BONSILAGE FIT- pomiče vrenje u smjeru dodatne porcije propilenglikola.Bonsilage Speed G- kratka zrioba sjenaža uz visoku aerobnu stabilnost sjenaža trava, djetelina, lucerne i zelenih žitarica.

Bonsilage FIT G- osiguranje kvalitete proteina i visoka aerobna stabilnost energetski bogatih sjenaža.

Autor

Peter Nörtershäuser

Proizvodni management proizvodnja krmiva i konzerviranje- SCHAUMANN Njemačka

Proizvodni management

Područje konzerviranje

tel+49 4101 218- 2000

fax+49 4101 218-2282