Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Upotreba kolostruma - kamen temeljac odgoja teladi


Najvažnije 3 postavke za odgoj teladi glase:
„brzo – u odgovarajućoj količini – vrhunske kvalitete“
Tko poštuje ova osnovna pravila pruža svojoj teladi najvažniju osnovu za neometani i zdravi razvoj.

 

Vrijeme:

 • Sposobnost apsorpcije imunoglobulina u crijevu teladi traje kratko!
 • Nije više moguća već nakon nekoliko sati.
 • Vitamin A štiti stijenku crijeva od naseljavanja patogena.

Količine:

 • Potrebna slika imunoglobulina krvnog seruma dostiže se samo dovoljnom količinom kolostruma, sadržaj im brzo opada.
 • U prvom satu života treba dati optimalnu količinu kolostruma:
  oko 6 % žive vage teleta trebaju iznositi litre kolostruma; (tj. za 45 kg ŽV odgovara oko 2,5 litara)
 • Prvoga je dana optimalna količina kolostruma na oko 10 % težine teleta.
 • Napajanje kontrolirati preko kanti ili dr uređaja za sisanje.
 • Ostala napajanja majčinim mlijekom provoditi do 5-tog dana.

Kvaliteta:

 • U osnovi , zdrave majke-krave proizvode upotrebljivi kolostrum .
 • Samo prva mužnja je naročito bogata na imunoglobulinima i vitaminom A , njihov sadržaj brzo opada .
 • Starije krave imaju bolju imunoglobulinsku sliku nego mlađe krave – ovisno o nataloženim rezervama.
 • Kolostrum junica i kupljenih krava treba se vrijednosno prilagoditi određenim dodacima.
 • Cijepljene krave (dovoljno prije teljenja) preporučuju se kao davatelji kolostruma.

Vaš kontakt

Dirk Breer

 

Istraživanje & Razvoj

Područje goveda

Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199  

u Hrvatskoj: + 48 665 148

info@schaumann.hr