Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Kako krmače mogu biti produktivnije-hranidba kao ključna funkcija managementa

U fazi sisanja prasadi slabine krmače su osnova razvoja dotičnog legla. U suprasnosti, izgubljena tjelesna masa treba se hranidbom povratiti tj. uvedene nazimice treba hranidbom poduprijeti u rastu i kondiciono . Stoga je neophodno odrediti prvo kondiciju krmača! Osim procjene leđa- tj. bočnog mjerenja debljine slanine često se provodi procjena BCS (Ocjena tjelesne kondicije).

 

 


BCS ( ocjenjivanje tjelesne kondicije krmača)

Kako bi se izbjegli veliki gubici tjelesne mase tijekom sisanja preporučujemo sljedeće:Izbjeći drastične promjene hrane oko prašenja

  • Izbjegavati oštre zaokrete u hranidbi oko prašenja
  • Koristiti specijalnu hranu za prašenje
  • Higijena hrane u optimumu (konzervacija žitarica sa Schaumasilom tj. Schaumafeed u hrani)
  • Potpora zdravlja crijeva uz npr. Bonvital i kiseline: Schaumafeed

 

 

 

Vaš kontakt

Dr. Martin Rimbach

 

Istraživanje & Razvoj
Područje svinje
Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48  665 148

info@schaumann.hr