Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Schaumann novosti u 2020.

Zamjenice za telad- sačuvane i poboljšane vrijednosti- novi program Kalbi Milch
11.05.2020 

Najbolji programi postaju kroz inovaciju, poznavanje potreba teladi i njihove fiziologije još bolji. SCHAUMAN uvijek prihvaća takve izazove a sve u okvirima ekonomičnosti. Pročitajte o poboljšanom programu mliječnih zamjenica KALBI MILCH.

Značajna porcija propilenglikola sa BONSILAGE FIT G
22.03.2020 - Mjerljivo zdravije krave

Sa BONSILAGE FIT G čak 500kg propilenglikola iz 50 tona sjenažne mase!!! To pokazuje prosječni uzorak iz više od 800 analiza sjenaža iz cijele Europe u laboratoriju ISF Schaumann Forschung.

NATUPIG – inovativni program premiksa za prasad, krmače i tovne svinje
16.01.2020 - NATUPIG- inovacija u svinjogojstvu

Inovativni NATUPIG proizvodni program za svinje nije usredotočen samo na potrebama svinja, već i na ekološki prihvatljivo upravljanje hranjivim tvarima.