Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Savjeti za uspješno siliranje kukuruzne biljke


Cilj ekonomski uspješnih gospodarstava je transport visokih priroda sa najmanjim gubicima u svoje životinje. Visoka kvaliteta silaža je osnova za najbolju proizvodnost iz voluminoza.

 

Najvažniji savjeti za upravljanje siliranjem za energijom bogate i stabilne kukuruzne silaže su:

 

  • Optimalno vrijeme siliranja je nakon završetka spremanja škroba u zrno. Za siliranje zrna kukuruza je to po pojavi crnog sloja na bazi zrna.
  • Primjena BONSILAGE-silažnih inokulanata, izbor ovisan o uvjetima siliranja.
  • 6 do 8 mm dužina sječke (omogućena optimalna ugaženost, minimalni su gubici energije kod siliranja, povećana je konzumacija i poboljšana probavljivost).
  • Punjenje silosa obavljati sa maksimalnom visinom slojeva od 25 do 30 cm (optimira se gaženje i smanjuje rizik naknadnog zagrijavanja).
  • Gaziti sa najmanje 2,5 bis 4 bar pritiska u gumama i maksimalnom brzinom od 2 do 3 km/h  (smanjuje se ulazak kisika tijekom siliranja i rizik od naknadnog zagrijavanja).
  • Pokriti masu sa prijanjajućom i glavnom folijom, mrežom za silose i vrećama sa pijeskom odmah po završetku gaženja (za brzo spriječavanje razvoja štetnih aerobnih bakterija).
  • održati minimalno izuzimanje silaže zimi od 1,5 i ljeti od 2,5 m tjedno i ako je moguće uz izrezivanje mase iz silosa prilikom izuzimanja (izbjegavanje naknadnog zagrijavanja).
 

BONSILAGE, mjerljivo više kvalitete