Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

SCHAUMANN – koncept za "Erfolg im Stall" ( " Uspjeh u štali ")

Cilj korporacije je visoko zadovoljstvo klijenata u lančanom procesu proizvodnje životinja.

Svakom klijentu na raspolaganju treba stajati hranidbeni koncept koji će uvažiti njegovu individualnu situaciju na gospodarstvu i pružiti mu inovativne i visokokvalitetne proizvode za postojano i ekonomično držanje životinja.

Uska povezanost osobitosti uspjeha, vlastite tehnologije proizvodnje i savjeti proizvodu pripadajućih obilježja su osnova strategije koorporacije.

Istraživanje & razvoj


„Stalni dijalog istraživanja i prakse“ je bila misao vodilja koju je SCHAUMANN sebi postavio kod osnutka vlastitog istraživačkog društva ISF GmbH.

ISF SCHAUMANN FORSCHUNG radi sa više kompetentnih timova i surađuje sa vodećim institutima u projektima za razvoj novih i inovativnih proizvoda. ISF smjernicama omogućuje se neovisan rad u laboratorijima i pokusnim dobrima. Rezultat su zreli, praksi okrenuti proizvodi koji nose rezultate ekonomske računice.

Sigurna i potrebama prilagođena proizvodnja


Kroz vlastita proizvodna područja na različitim mjestima u Europi korporacija osigurava visoku kvalitetu i fleksibilnu proizvodnju u blizini klijenata. Proizvodnja široko obuhvatnog programa proizvoda je u modernim, kapacitetom jakim pogonima uz strogo poštivanje pravila upravljanja kvalitetom.

Visoka stručnost u savjetovanju


Svako poljoprivredno gospodarstvo je posebno. Upoznati njegove zahtjeve i prilagoditi mu hranidbene postavke SCHAUMANN-koncepata najvažnija je zadaća njegovih djelatnika .

Uspješnost prodaje ovisi o zajedništvu djelatnika i partnera preko stručnosti i točnosti postavljanja koncepata hranidbe. Savjeti za efikasnu primjenu proizvoda i postavke obroka zaokružuju proizvodnju. Prilagodba naročitim zahtjevima klijenta omogućuje specijaliziranom djelatniku savjetodavno vođenje.