Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Ženska grla i pastusi


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda.

Mase za lizanje

Horsal Leckschale


15-kilogramski melasirani blok vitamina i minerala za lizanje po volji. Na paši ili u štali.

Rindamin Leckstein


5 kilogramski kamen za lizanje za goveda, koze i ovce i konje.