Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Proizvodi za goveda u uvjetima prakse

Pozitivni efekti primjene MIZI u odgoju teladi

Inovativna djelatna tvar MIZI potvrdila je svoje djelovanje u brojnim pokusima u odgoju teladi. Povećavaju se dnevni prirasti u periodu napajanja i opada rizik oboljevanja od proljeva ili kolika.

TIRSANA BSK NG podiže proizvodnju mlijeka

Jedan pokus u praksi pokazao je da TIRSANA BSK NG značajno podiže proizvodnju mlijeka. Naročito kod sistema sa automatskom mužnjom značajnu ulogu za proizvodnju mlijeka igra ukusnost krmiva i uravnoteženost u opskrbi krava energijom.

 

Tov junadi: usporedba bazičnih i premium varijanti iz programa RINDAMAST

Upotreba RINDAMAST-proizvoda poboljšava konverziju, potiče konzumaciju, povećava dnevne priraste i brine za sveukupnu ujednačenost životinja.

RINDAMIN BP- pufer za burag

RINDAMIN BP sadrži specijalnu kombinaciju tri visoko djelotvornih pufernih tvari koje spriječavaju prekiseljavanje buraga. Rezultat je održanje konzumacije na istoj razini sa konstantnom proizvodnjom mlijeka i održanju-povećanju masnoće mlijeka.

 

Kontakt

Dr. Leonhard Raab

 

Istraživanje & Razvoj

Područje goveda

Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48 665 148

info@schaumann.hr