Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Ekološka poljoprivreda


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda. 

Austria Bio Garantie

Austria Bio Garantie

Znak ABG (Austria Bio Garantie) je jedna Bio-kontrolna stanica koja ima zadaću kontrolirati i certificirati biološke proizvode: od biološki proizvedene sirovine do konačnog proizvoda za upotrebu. ABG djeluje kao kontrolor namirnica.