Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

RINDAMAST - novi SCHAUMANN program za tov junadi

Sa RINDAMAST je SCHAUMANN ponudio potpuno novi program za tov junadi sa specijalnim proizvodima za telad za tov kao i jednofazni ili višefaznu podjelu tog tova. Optimum nadopune voluminoznog dijela obroka sa esencijalnim mineralima i djelatnim tvarima za bolji tov i klaoničke rezultate je trebalo posložiti.

 

RINDAMAST STARTER ispunjava specifične zahtjeve mladih životinja također u području kompleksa B-vitamina. Ciljana kombinacija hranjiva podupire neometeno premještanje iz odgoja teladi za tov u fazu tova- bez zastoja.

 

RINDAMAST UNI-nadopunjuje hranidbu u jednofaznom tovu junadi. Dodatak u buragu i u tankom crijevu pristupačnog selena, sumpora djelotvornog u buragu i ASS-CO FERM-a za stabilno pretvorbu hranjiva u buragu zu naročito poticanje razgradnje vlaknine.

 

RINDAMAST FINISHER-koncipirani su za specijalne zahtjeve završetka tova junadi. Dodatak u buragu i u tankom crijevu pristupačnog selena, sumpora djelotvornog u buragu, po potrebi nadopunjeni ureom omogućuju izvanredne priraste i ekonomičnost završne faze tova junadi.

 

Informirajte se kod SCHAUMANN-savjetnika ili direktno na:

H. Wilhelm Schaumann GmbH • An der Mühlenau 4 • 25421 Pinneberg
Telefon: +49 (0) 41 01/2 18-20 00 • Fax: +49 (0) 41 01/2 18-22 99
E-Mail: info@schaumann.de • www.schaumann.de

 

 

 

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149