Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

KALBI MILCH - sada sa AMINOTRACE-organski vezani mikroelementi

Za telad je odgovarajući unos mikroelemenata mangana, bakra, cinka i željeza u prvim danima života odlučujući za njihov razvoj. Sva telad se rađa sa njihovim manjkom a on se ne može podmiriti punomasnim mlijekom.
Istraživanja ISF Schaumann Istraživanje otkrila su da mlada telad organski vezane mikroelemente tkz. AMINOTRACE značajno bolje mogu iskoristiti.
Organski vezani mikroelementi AMINOTRACE (Fe, Zn, Mn, Cu) su odmah uključeni u program mliječnih zamjenica KALBI MILCH i KALBI-poboljšivače mlijeka. Izražavaju svoje osobine kroz bolju topljivost, optimalnu koncentraciju neuobičajeno visoku biološku probavljivost.
Rezultat su poboljšani prirasti (plus 6 %), povećana efikasnost krmiva (plus 6 %), podignuta razina imuniteta i proizvodnosti.
Udio AMINOTRACE-organski vezanih mikroelemenata u KALBI MILCH-proizvodima ovisi o trajanju faze napajanja. Što je ona kraća to je udio opskrbljenosti proizvoda sa AMINOTRACE-organski vezanim mikroelementima veća sve do 100 % ukupnog udjela mikroelemenata za proizvode ranog odbića teladi.
Ostale informacije za individualnu upotrebu na farmamamožete dobiti od SCHAUMANN-savjetnika ili direktno na:

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Fax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de www.schaumann.de