Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Proizvodi u praksi

BONSILAGE FIT G pretvara šećer u propilenglikol

BONSILAGE FIT G nadoknađuje deficit energije, koji je prisutan naročito na početku laktacije. Silažni inokulant optimira energetska obilježja sjenaža i brine o nihovoj visokoj aerobnoj stabilnostil. Tako se podupire metabolizam krava.

Dodatna porcija propilenglikola sa BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G nadoknađuje nedostatak energije, koji postoji naročito na početku laktacije. Inokulant optimira obilježja energije sjenaža i brine za jednu visoku aerobnu stabilnost. Tako se podupire metabolizam krava.

Mjerljivo brže siliranje sa BONSILAGE SPEED G

Već nakon kratkog vremena zrenja, BONSILAGE SPEED G stvara visoku količinu octene kiseline koja djeluje potiskujuće na kvasce i plijesni. Sjenaže tretirane sa tim inokulantom potvrđuju svoju aerobnu stabilnost već nakon  2 tjedna zrenja.

BONSILAGE ALFA uvjerljiva u praksi

BONSILAGE ALFA kombinira različite sojeve bakterija mliječno- kiselog vrenja koji su prilagođeni za posebno teške uvjete siliranja lucerne, djetelina i djetelina sa travama.On je biološki dodatak koji se potvrdio na brojnim praktičnim gospodarstvima. 

BONSILAGE PLUS smanjuje upotrebu gotovih smjesa

BONSILAGE donosi više proteina u tanko crijevo. Biološki silažni dodaci poboljšavaju kvalitetu proteina sjenaža. To potvrđuju rezultati analiza Sveučilišta Hohenheim sa opsežnim materijalom o istraživanju.

Mjerljivo brže siliranje sa BONSILAGE SPEED M

Brzo stvaranje octene kiseline je od velike važnosti za rano spriječavanje razvoja štetnika fermentacije. Lactobacillus diolivorans je soj bakterija mliječno kiselog vrenja ( BONSILAGE SPEED M), pa se silaža kukuruza može početi koristiti nakon 14 dana.

SILOSTAR LIQUID: odlične CCM-silaže na svim testnim gospodarstvima

U praktičnom pokusu u pokrajini Westfalen CCM se posilirao na različitim gospodarstvima sa SILOSTAR LIQUID (5 l/t). Voditelji farmi zadovoljni su postignutim rezultatima u području aerobne stabilnosti, sadržaju mliječne kiseline i pH-vrijednosti.

Natjecanje u siliranju Poljoprivredne komore ( LWK) Donja Saska 2017 - BONSILAGE-inokulanti se potvrdili

Ponovno su u Europi vodeći BONSILAGE- inokulanti mogli potvrditi svoju snagu u Natjecanju u siliranju Poljoprivredne komore Donja Saska. Prva mjesta pripala su silažma tretiranima sa BONSILAGE- proizvodima.

CERAVITAL XP bolje koristi sirovi protein smjesa

Istraživanja na Dobru Gut Hülsenbergu dokazuju odličan učinak CERAVITAL XP-a. Inovativni dodatak povećava dnevne priraste i osigurava stabilnu mesnu jedinicu i visoki nivo konverzije hrane.

MIZI smanjuje pojavu proljeva kod odbijene prasadi

Istraživanja pokazuju da inovativna djelatna tvar MiZi iz mikroniziranog cinka djeluje protiv proljeva. Cink oksid u kritičnim fazama odbića pruža sigurnost i pomaže u smanjenju gubitaka u proizvodnji.

Pozitivni efekti primjene MIZI u odgoju teladi

Inovativna djelatna tvar MIZI potvrdila je svoje djelovanje u brojnim pokusima u odgoju teladi. Povećavaju se dnevni prirasti u periodu napajanja i opada rizik oboljevanja od proljeva ili kolika.

TIRSANA BSK NG podiže proizvodnju mlijeka

Jedan pokus u praksi pokazao je da TIRSANA BSK NG značajno podiže proizvodnju mlijeka. Naročito kod sistema sa automatskom mužnjom značajnu ulogu za proizvodnju mlijeka igra ukusnost krmiva i uravnoteženost u opskrbi krava energijom.

 

SCHAUMALAC 50 PLASMA G - farme sa krmačama postižu ciljano bolje konverzije u odgoju prasadi

Rezultati sa gospodrstva sa 450 krmača potvrđuju proizvodnost SCHAUMALAC 50 PLASMA G. Povećani dnevni prirasti, poboljšana konverzija i poboljšani rezultati u ciklusnom ritmu osiguravaju ekonomičnost u proizvodnji prasadi.

Uspješno korištenje BONSILAGE PROTECT -a na praktičnim gospodarstvima, protiv klostridija u srednjem području ST

Istraživanja u praksi potvrdila su da BONSILAGE PROTECT daje efikasnu zaštitu protiv klostridija i naknadnog zagrijavanja u srednjem području suhe tvari.

SCHAUMA OMNI-S – pokus iz prakse na 300 krmača potvrdio poboljšanje plodnosti i vitalnosti

Povratne informacije iz prakse iskazuju: SCHAUMA OMNI-S utjecao je na intenzivnije tjeranje i povećanje rate koncepcije. Pozitivni efekti sa SCHAUMA OMNI-S dokumentirani su u navedenom praktičnm testu.

Tov junadi: usporedba bazičnih i premium varijanti iz programa RINDAMAST

Upotreba RINDAMAST-proizvoda poboljšava konverziju, potiče konzumaciju, povećava dnevne priraste i brine za sveukupnu ujednačenost životinja.