Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

ISF SCHAUMANN FORSCHUNG Istraživački centar

Stalni dijalog istraživanja i prakse– tako glasi misao vodilja koja određuje poduzeće SCHAUMANN od njezina osnivanja.

Ta je misao dovela 1984. do osnutka Istraživačkog centra Irene Schaumann mbH. Nakon više od 25 godina djelovanja današnji ISF SCHAUMANN FORSCHUNG, sa dva odredišta , u Pinnebergu i Wahlstedtu, ima u SCHAUMANN-grupi posebno mjesto.

 

Prvo nastane ideja, tada slijedi proizvod

 

Najnovije spoznaje u istraživanju na gospodarstvu su osnova na kojoj tim gospodarstvenih stručnjaka razrađuje optimume za hranidbu i kozervaciju krmiva. Suradnjom sa rukovoditeljima proizvodnje SCHAUMANN-a u sjedištu u Pinnebergu garantiraju

se uspješne povratne veze sa klijentima.

 

Pokusi - in vitro i in vivo

 

Sjedište u Wahlstedtu koncentrira se na svoje kemijsko i mikrobiološko područje laboratorijskih analiza i pokusa.
Zemljopisna povezanost ISF sa farmom Gut Hülsenberg omogućuje dokazivanje inovacija u proizvodnji pod kontroliranim uvjetima u praksi. Širinu istraživačkog spektra zaokružuju analize krmiva kao i pokusi konzervacije krmiva, tehnike siliranja, mliječne zamjenice i kiseline u hranidbi.

 

Specijalni dodaci i proizvodne linije u SCHAUMANN-konceptu

 

SCHAUMANN profitira zahvaljujući učincima ISF-a zbog specijalno razvijenih djelatnih tvari i novih proizvodnih linija: spomenuti ćemo samostalno proizveden u EU-okvirima vlastitopripadajući probiotik. Također i biološki dodaci silažama, specijalni proizvodi za TMR-hranidbu kao i program mliječnih zamjenica i visoko djelotvoran program hranidbenih kiselina mogu se staviti na konto uspjeha istraživačkih jedinica.

 

Istraživačka jedinica: mikrobiologija

 

Na području mikrobiologije ISF-centar radi od početka 2006. u bliskoj suradnji, sa koncernu pripadajućoj tvornici LACTOSAN. Sa istraživačkom jedinicom , LACTOSAN je pokrenuo napredne laboratorijske smjernice i jedan poseban mikrobiološki tim.