Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Gut Hülsenberg – najbolji uvjeti za stalno povećanje rezultata proizvodnje


U Wahlstedtu smješteno Dobro Gut Hülsenberg čini stado mliječnih krava sa trenutačno njih 210 koje su u kontinuitetu porasta proizvodnosti. Proizvodnja krava iz godine u godinu raste i trenutačno je na prosjeku od 11.873 kg mlijeka sa 3,91 % masti i 3,27 % proteina.

 

Ovakvi rezultati povezani sa visokom dugotrajnosti krava u korištenju, rezultiraju sa ponavljanjem krava koje su proizvele u svom životnom vijeku 100.000 kg mlijeka. I ove godine postoji takva krava, to je krava Frauke (otac: Aaron / MO: Jedstar). Ona je u  8. laktaciji došla na proizvedenih 114.083 kg mlijeka. Krava Frauke ima prosječnu životnu proizvodnju ( po danu od rođenja) od 18,6 kg mlijeka.

 

Konstantno visoki proizvodni rezultati krava imaju osnovu na izvanrednim uvjetima držanja krava na Dobru Gut Hülsenberg. Sanacije i novo izgrađeni objekti za krave, junice i telad su u službi najboljeg štalskog komfora  i točno prate zahtjeve životinja. Slijedi osiguranje hranidbe prilagođene životinji i njenoj proizvodnosti po SCHAUMANN-konceptu uz iskustveno upravljanje za visoke pojedinačne i godišnje rezultate u proizvodnji.

 

Gut Hülsenberg GmbH – Wiesenweg 32 – 23812 Wahlstedt
Telefon: +49 4554 9993-200
Fax: +49 4554 9993-249
info@huelsenberg.de