Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Odgoj teladi – povećanje dnevnih prirasta sa Aminotrace-bis-lizinatima

25.10.2017 - Novi rezultati pokusa potvrđuju djelovanje


Grupa 1: bakar -sulfat i cink-oksid sa lizinom Grupa 2: Aminotrace-bis-lizinat

 

SCHAUMANN je ekskluzivno u sve mliječne zamjenice i poboljšivače mlijeka uključio novi oblik Aminotrace-bakar-bis-lizinat i cink-bis-lizinat. Inteligentna i moderna kombinacija hranjiva podupire odgoj produktivnije i zdravije teladi


Inovativni Aminotrace-bis-lizinata povezuje mikroelemente bakar i cink sa prvom limitirajućom aminokiselinom lizinom. Ovakav oblik osigurava optimalno iskorištenje mikroelemenata. konverzija hrane se poboljšava i podupire imunitet.


Nova istraživanja na Dobru Gut Hülsenberg nedvojbeno potvrđuju djelovanje novih Amiinotrace-bakar i -cink-bis-lizinata.U jednom 8-tjednom pokusu napajanja podijeljena je telad u dvije grupe. Kontrolna je grupa prirasla dnevno 913 g, a usporedna grupa, koja je napajana sa mliječnom zamjenicom sa dodatkom Aminotrace-bis-lizinata, povećala je svoje dnevne priraste za 4 % (952 g) prema kontrolnoj grupi.


Dodatak Aminotrace-bis-lizinata uz to je poboljšao i korištenje energije u fazi napajanja teladi za   7,5 %. Die Kontrolna grupa je za kg prirasta trebala količinu energije od 21,5 MJ ME, dok je telad napajana sa Aminotrace-bis-lizinatom, trebala iskoristiti za kg prirasta samo 20 MJ ME.


Za ostale informacije javite se direktno SCHAUMANN-savjetniku ili direktno na:

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Telefax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de
www.schaumann.de

Download - grafikoni

Povećani dnevni prirasti tijekom napajanja
Poboljšanje korištenja energije tijekom napajanja

Download

1.429 znakova

objava za javnost