Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

GMO- slobodan odgoj teladi po SCHAUMANN-konceptu

04.01.2018 - Jednostavno i ekonomično


Puno je proizvođača mlijeka prilagodilo svoju proizvodnju na primjenu krmiva bez genetskih modifikacija. Svako krmivo na takvim farmama treba biti GMO- slobodno.


SCHAUMANN  omogućava da se telad i krave uspješno hrane sa GMO-slobodnim krmivima i to potpisuje.Za to je na raspolaganju jedinstveni koncept odgoja teladi sa VLOG-certifikacijom KALBI MILCH- linije mliječnih zamjenica i dodataka za telad.


VLOG-certificirana linija mliječnih zamjenica


Svi su KALBI MILCH-proizvodi VLOG-certificirani. Rizik od prijenosa GMO- tvari ne postoji i klasifikacija kod revizija proizvoda je pojednostavljena. Za gospodarstva, koja koriste vlastito punomasno mlijeko, u ponudi je SCHAUMANN-ov poboljšivač punomasnog mlijeka sa oznakom VLOG. Tako se osigurava opskrba teladi sa mineralima i vitaminima i podupire zdravlje i rast sa ekskluzivnim djelatnim tvarima iz SCHAUMANN- a.


GMO- slobodni dodaci za telad


SCHAUMANN ima VLOG-zcertificirane proizvode KALBI FLOCS PLUS NG i KALBI TMR ALFA PLUS kao gotova rješenja. Oni brinu o pravilnoj opskrbi teladi sa svim hranjivim tvarima.


Gospodarstva koja sama miješaju svoje smjese za telad, na raspolaganju im je novi proizvod KALVICIN ERGÄNZER 35 NG kao potpuna nadopuna za žitarice sa vlastitog gospodarstva. KALVICIN ERGÄNZER 35 NG ije punovrijedni dodatak iz GMO-slobodne sojine sačme, brašna za vafle i KALVICIN PRO CV ATG.


Za ostale informacije obratite se SCHAUMANN-savjetniku Vašeg područja ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-2000
Telefax: +49 4101 218-2299
info@schaumann.de
www.schaumann.de

 

Download

1.524 znakova

Objava za javnost