Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Majstorski uspješno siliranje u teškim vremenskim uvjetima


Ljulj za košnju

Hladno vrijeme sa povećanim padalinama rezultiralo je štetama ne samo u ratarstvu.Ono otežava i košnju travnjaka i spremanje voluminoznih krmiva stočarima.

 

 

Visoka količina pepela i niske razine šećera često su posljedica spremljenih mokrih masa trava i djetelina nakon hladnog vremenskog razdoblja. To pak pridonosi lošem tijeku siliranja takvih krmiva.

 

 

Inokulacije takvih sjenaža sa BONSILAGE FORTE biološkim dodatkom za silaže trava i djetelina pokazalo se kao dobra profilaksa. Specijalan proizvod za takva srednje teško fermentabilna krmiva u donjem rasponu suhe tvari (18-30%) preobražava u higijenski besprijekorne silaže sa odličnim mirisom. Bakterije BONSILAGE FORTE koriste široki spektar ugljikohidrata pri čemu se pH trajno i sigurno spušta ( sjenaža se zakiseljuje) i izbjegava se neispravno vrenje.

 

 

Ne ostavljajte kvalitetu silaže slučajnosti i sreći!

Provjerite sa SCHAUMANN savjetnikom svoga područja.

 

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149