Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Bonsilage: 6 odličnih sjenaža trava od 550 uzoraka !


Bočice Bonsilaga za trave i djeteline

 

Obavijest iz Pinneberga, 29. veljača 2016.


Impresivna pobjeda BONSILAGE!

Natjecanje koje je provela Poljoprivredna komora Donje Saske, Njemačka.

 

 

 

U veljači je Poljoprivredna komora Donje Saske proglasila pobjednika u natjecanju sjenaža u 2015. U okviru Travnjačkih dana u Harsefeldu i Spohle-u.

 

U kategorijama „sjenaža 1. i 2. otkosa“ i „sjenaže sljedećih otkosa“ je gospodarstvo Georg Harms, Saterland, SCHAUMANN partner, osvojio prva dva mjesto sa svojim sjenažama tretiranih sa BONSILAGE sjenažnim inokulantima.

 

Ostale četiri druga mjesta su također sjenaže sa BONSILAGE inokulantima. Ukupno je 6 od 11 odličnih sjenaža tretirano sa BONSILAGE inokulantima.

 

Ovi izuzetni rezultati opet iznova potvrđuju izvanredno djelovanje specijaliziranih bakterija mliječno-kiselog vrenja BONSILAGE.

U natjecanju sjenaža u 2015. ocjenjeno je oko 550 sjenaža u kategorijama „sjenaža 1. i 2. otkosa“ kao i „sjenaže sljedećih otkosa“. Odličnima su ocjenjene sjenaže s obzirom na suhu tvar i sadržaj energije kao i najbolju kvalitetu vrenja.

 

 

Za ostale informacije obratite se svom SCHAUMANN-savjetniku ili direktno na:
SCHAUMANN Agri International GmbH – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg
Telefon: +49 4101 218-5300
Fax: +49 4101 218-5399
info@schaumann-agri.com
www.schaumann.info

 

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149

 

Za download

Orginalno novinsko vješće iz Pinneberga