Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Tvrtka

O SCHAUMANN-u

SCHAUMANN je širom svijeta tu za Erfolg im Stall  ( Uspjeh u štali). Uska povezanost osobitosti istraživanja , vlastite tehnologije proizvodnje i savjeti proizvodu pripadajućih obilježja uz međunarodno prepoznatljivu standardnu kvalitetu osiguravaju zadovoljstvo SCHAUMANN-ovim klijentima u lancu proizvodnje domaćih životinja.

 

Integrirano djelovanje SCHAUMANN-a

O koncernu

H. Wilhelm Schaumann položio je temelj osnivanjem poduzeća 1938. za jedan međunarodni koncern, čija su se poduzeća udružila pod krovnom organizacijom imena Huelsenberg Holding GmbH & Co KG.

 

 

Prema Koncernu

Priča

Sa razvojem koncentrata vitamina iz jetre i ribljeg ulja za upotrebi u stočarstvu postavio je osnivač i vlanik H. Wilhelm Schaumann još 1938.kamen temeljac na putu uspješne priče o tvrtki SCHUMANN.

 

Prema Priči
 

Karijera

Uspjeh svakog našeg klijenta u stočarskoj proizvodnji je i naš uspjeh. Za postizanje takvog cilja za sva područja rada SCHAUMANN traži kompetentne i angažirane djelatnike.

 

 

Rad za SCHAUMANN

Zaklada

Osnutkom Zaklade H. Wilhelm Schaumann SCHAUMANN se predbilježio za novčane potpore znanja u stočarstvu i cijelokupnoj poljoprivredi u cilju dobrobiti cijele zajednice.

 

 

Prema Zakladi