Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Seminari i putovanja

EuroTier 2016 u D-30521 Hannoveru !


15.11.2016. - 18.11.2016. sajam EuroTier u 30521 Hannoveru


EuroTier 2014., Schaumann

SCHAUMANN će i 2016.biti sudionik sajma EuroTier sa više svojih štandova. Posjetite nas na najvećem europskom sajmu za stočarstvo. 

 

 

Ostale informacije naći ćete na:
http://www.eurotier.com/

 

 

 

 

Izvješće o EuroTieru 2014.

Zahvaljujemo svima koji su posjetili ovogodišnji Eurotier 2014. Skupina izdržljivih proizvođača iz Međimurja, Podravine i predstavnik Slavonije obišla je sajam koliko je najviše mogla.


Okosnica sajma bili su proizvođači mlijeka i ne baš sjajna 2015. koja kuca na vrata. Profesionalnost i investiranje- odgovor na zahtjeve i pritiske i predviđenu nižu cijenu mlijeka. Schaumann je promovirao svoju inovativnost kroz AktiMag ( organski vezani magnezij) i RUMIVITAL ( kompleks encimatske aktivnosti za preživače).


Sljedeći specijalizirani Eurotier za stočare je tek za 2 godine. Vidimo se!

Vaš partner

SCHAUMANN -Schaumann Agri d.o.o.

Tel: +385 (0) 48 665 148
Fax: +385 (0) 48 665 149

info@schaumann.hr