Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Schaumann novosti 2010

Kukuruzna silaža u 2010:. jaki stres na kukuruznim poljima
- Sa BONSILAGE MAIS kvasci i plijesni su djelotvorno potisnuti

Ekstremno jake homofermentativne bakterije mliječno kiselog vrenja u BONSILAGE MAIS uspješno konkuriraju na početku siliranja kvascima i plijesnima.

KALBI FLOCS PLUS - ukusan i visoko probavljiv starter za telad

Sa poboljšanom recepturom za KALBI FLOCS PLUS je SCHAUMANN napravio ukusne i visokoprobavljive pahuljice za telad. KALBI FLOCS PLUS je pobijedio u pokusu za prihvaćanje provedenog u Hülsenbergu u usporedbi sa prethodnim proizvodom.

Bi-Lactal Dessert - nova poslastica za prasad

BI-LACTAL DESSERT je dobro konzumiran i kod najmanje prasadi i tako učinkovito nadopunjuje mlijeko krmače. Faza sisanja bez gubitaka u odgoju prasadi baza je uspješne proizvodnje prasadi.

SCHAUMANN- novi program za nesilice
- Ovital smjese na gospodarstvu čini još proizvodnijima

Visoko produktivni premiks i poboljšivač iz linije OVITAL brine za stabilnu kvalitetu ljuske jajeta, njenu glatkost, jedno visoko zdravlje i za tihe i vitalne nesilice.

10 godina programa BONSILAGE - Uspjeh zahtijeva višestranost

Sa višestranošću BONSILAGE programa stočar bira široku paletu bioloških inokulanata. Kroz 7 jakih rješenja BONSILAGE ima odgovor za svako krmivo. SCHAUMANN se sa BONSILAGE-programom razvio u vodećeg europskog proizvođača bioloških dodataka za silažu..

SCHAUMALAC FEED PROTECT – SCHAUMANN-ove nove startne kulture za ciljanu fermentaciju u tekućoj hranidbi

Kombinacijom tri specijalno selektirana soja homofermentativnih bakterija mliječno kiselog vrenja SCHAUMALAC FEED PROTECT garantira siguran i pokretljiv proces fermentacije. Proizvod je u primjeni jako fleksibilan- za različite supstrate bogate škrobom i šećerom.

SCHAUMANN ENERGY VITAL - nova generacija u buragu zaštićenih masti

SCHAUMANN ENERGY VITAL optimira osnovu svog sastava tj. korištenje energije mliječnih krava i primarno poboljšava njihovu reprodukciju.

RINDAMAST - novi SCHAUMANN program za tov junadi

Optimum nadopune voluminoznog dijela obroka sa esencijalnim mineralima i djelatnim tvarima za bolji tov i klaoničke rezultate.