Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Certifikati za download


Daljnje informacije za certifikacije kvalitete naći ćete pod: Certifikacija

 

DLG-Certifikat za premikse- Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


DLG-Certifikat za mliječne zamjenice i premikse- H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH


ABCERT-Certifikat "bez gen-tehnike" - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG


ABCERT-Certifikat "bez gen-tehnike" - Handel H. Wilhelm Schaumann GmbH


ABCERT-Certifikat "bez gen-tehnike" - H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH


GMP+ -Certifikat - H. Wilhelm Schaumann GmbH

SCHAUMANN je usklađen sa EG-eko-odredbom i certificiran za trgovinu sa krmivima. 


GMP+ Certifikat - Schaumann Agri International GmbH
GMP+-Certifikat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG

ABCERT-Ekocertifkat "Silažni dodaci i kiseline za konzerviranje" - H. Wilhelm Schaumann GmbH
KAT i GGE Certifikat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGKontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

za Hrvatsku: +385 48 665 148

info@schaumann.hr