Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Pozitivni efekti primjene MIZI u odgoju teladi


Visoki dnevni prirasti teladi i njihova vitalnost su najveći ciljevi u odgoju teladi. Djelatna tvar iz SCHAUMANN imenom MIZI, mikronizirani cink oksid, ne poboljšava samo rast teladi u periodu napajanja, već smanjuje i opasnost od proljeva i oboljenja dišnih puteva.

 

Cink oksid ciljano potiskuje rast bakterija određenih vrsta kao što je na primjer E. coli. Osim toga je cink sastavni dio brojnih encima, koji sudjeluju na primjer u diobi stanica, u metabolizmu masti, proteina i energije kao i u različitim funkcijama imuno sustava. Kroz sa time povezanim protuupalnim djelovanjem cinka, dodatno se podupire i funkcija i regeneracija crijevne sluznice.

 

U brojnim pokusima ISF Schaumann Istraživanja, potvrđeno je pozitivno djelovanje MIZI u odgoju teladi. Dnevni prirasti teladi koji su u periodu napajanja primali 100 mg cinka u obliku MIZI, značajno su bili veći od kontrolne grupe koja je dobivala istu količinu cinka ali u obliku „normalnog“ cink oksida (vidi prikaz 1).

 

Uz to je opažen i pozitivan efekt na efikasnost korištenja hranjiva. Telad iz MIZI-skupine je trebala za svaki kg prirasta približno 1 MJ ME manje od kontrolne grupe. Daljnji pozitivni efekti pokazali su se u smanjenju rizika  oboljevanja (vidi prikaz 2). Tako su proljev kao i grčevi i pneumonije, značajno smanjeni u grupi koja je koristila MIZI.

 

Sve mliječne zamjenice SCHAUMANN-a kao i poboljšivači mlijeka pa tako i SCHAUMANN-proizvodi za odgoj teladi su upotpunjeni sa MIZI. Tako se imuno sustav Vaše teladi intenzivnije potiče, dnevni prirasti i konverzija se od prvog dana poboljšavaju.

prikaz 1: MIZI povećava dnevne priraste teladi i periodu napajanjaprirast u g/ tele/ dan

prikaz. 2: MIZI smanjuje pojavu bolesti teladi u periodu napajanjabolesna telad, %

kontrola, MIZI

proljev          kolike          pneumonija